Środki przeznaczone na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach.