2015/3996/OR – Kwesta Listopadowa na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich w Lipinkach