Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” podjął w tym tygodniu decyzję o odwołaniu zaplanowanych na 21 grudnia 2013 roku III Otwartych Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej. Decyzja wynika z problemów finansowych i organizacyjnych uniemożliwiających przeprowadzenie zawodów w terminie.

Na temat przyszłości organizowanej już dwukrotnie w Lipinkach imprezy szachowej, która cieszyła się zainteresowaniem szachistów z całego powiatu gorlickiego, wypowie się Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się w lutym przyszłego roku.

Jeśli potwierdzą się pojedyncze na razie głosy, że organizacja Otwartych Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej pozbawiona jest większego sensu, Zarząd wycofa się z tej inicjatywy. Gdyby było inaczej, III Otwarte Mistrzostwa Szachowe Ziemi Lipińskiej odbędą się w marcu 2014 roku.

Wszystkich zawiedzionych serdecznie przepraszamy i dziękujemy tym osobom i instytucjom, które już wyraziły chęć wsparcia mistrzostw szachowych w Lipinkach.