W dzień Wszystkich Świętych 1 listopada 2021 roku na obu cmentarzach w Lipinkach znów pojawią się kwestarze. Po raz dziewiąty Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej przeprowadzi Kwestę Listopadową na rzecz remontu kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu. Do tej pory udało się uzbierać sumę 46 192,05 zł, która w całości przeznaczona została na odnowienie zaniedbanej od lat kaplicy.

I etap remontu

Ze środków pozyskanych przez wolontariuszy w 2014 wydano 7 tys. zł na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją. Za resztę zebranej do tej pory sumy oraz wykorzystując dotacje z Fundacji PGNiG (30 tys. zł) oraz Fundacji PGE (18 tys. zł) i środki własne TPZL „Jastrzębiec” (3 tys. zł), w latach 2017-2018 wykonaliśmy kompleksowy remont dachu kaplicy wraz z orynnowaniem. Koszt tych prac to 77 249,67 zł. Sfinalizowanie I etapu było możliwe dzięki prowadzonej od 2012 roku zbiórce publicznej (26 306,24 zł) oraz dofinansowaniu przekazanemu przez Fundację PGNiG (30 tys. zł) oraz Fundację PGE (18 tys. zł), reszta pochodziła ze środków własnych Towarzystwa „Jastrzębiec” (ok. 3 000,00 zł).

II etap remontu

Zgromadzona podczas kwest w latach 2018-2019 kwota 12 285,81 zł wydana został na przeprowadzony w 2021 roku II etap remontu obejmujący fundamenty kaplicy, renowację cokołu, schodów i drzwi oraz wykonanie odwodnienia. Ostateczny koszt prac i wszystkich opłat (inspektor nadzoru, nadzór archeologiczny, pozwolenia konserwatorskie) to 94 356,89 zł. Suma 77 345,00 zł pochodziła z dotacji LGD „Beskid Gorlicki”, a 4726,08 zł Towarzystwo „Jastrzębiec” dopłaciło z własnych środków. Łącznie na oba etapy remontu Kaplicy Straszewskich wydanych zostało 178 606,56 zł.

Kwesta Listopadowa w 2021 roku

Towarzystwo Jastrzębiec jest niezmiernie wdzięczne wszystkim ludziom dobrej woli, którzy od tylu lat wspierają swoimi datkami ideę remontu Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu. Zebrane pieniądze w ciągu ośmiu ostatnich kwest to 25% sumy wydanej do tej pory na remont tego pięknego i ważnego dla naszej społeczności budynku, który bez Waszego wsparcia nie byłby możliwy. Prosimy o dalszą życzliwość także w 2021 roku, tym bardziej, że rok temu w związku z pandemią nie udało się zorganizować zbiórki publicznej. Zbieramy na kolejny etap remontu: wykonanie elewacji zewnętrznej i remont zabytkowych okien (witraże) wraz z parapetami.

Kto tym razem zdecydował się na kwestowanie. Trzon grupy wolontariuszy pozostaje ten sam, choć pojawiają się nowe twarze. A oto pełna lista:

Cmentarz komunalny (nowy):

08.00 – 10.00: Krystyna Babiś, Renata Rybczyk, Jan Wędrychowicz i Zofia Stram
10.00 – 12.00: Jan Ślusarz, Elżbieta Wastag i Michał Rąpała
12.00 – 14.00: Barbara Bartuś, Jerzy Piróg i Daniel Pyznar
14.00 – 16.00: Krzysztof Deda, Maria Trzaskoś i Piotr Ślusarz

Cmentarz parafialny (stary):

08.00 – 10.00: Angelika Wastag, Ewa Kamińska, Małgorzata Markowicz i Tomasz Markowicz
10.00 – 12.00: Andrzej Gurbisz i Filip Nawab
12.00 – 14.00: Dorota Czechowicz i Piotr Popielarz
14.00 – 16.00: Tomasz Knapik i Sławomir Deda

W tym roku Kwestę Listopadową wsparli bardzo aktywnie członkowie Stowarzyszenia Miłośników Wsi Kryg „Krygowiacy”. W walkę o remont Kaplicy Straszewskich włączyło się aż czworo „Krygowiaków”. Czujemy się zaszczyceni i serdecznie dziękujemy!

Wyniki IX Kwesty Listopadowej opublikujemy na NIS Lipinek wieczorem 1 listopada. Komisyjne otwarcie puszek nastąpi ok. godz. 20.00.