1 listopada 2013 r. w dzień Wszystkich Świętych odbędzie się w godz. 8.00-16.00 na obu lipińskich cmentarzach kwesta do puszek z przeznaczeniem na remont znajdującej się na starym cmentarzu parafialnym w Lipinkach kaplicy Straszewskich. Kwestę w porozumieniu z parafią Lipinki przeprowadzi Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec”.

Murowana kaplica cmentarna zbudowana został w 1882 roku przez hr. Jadwigę Straszewską (1826-1903) – właścicielkę dóbr w Lipinkach oraz kopalni i rafinerii nafty wybudowanej w latach 1856-1860). To dzięki niej odkryto, że w okolicach Lipinek znajdują się zasobne pokłady ropy nazywanej wtedy olejem skalnym. Hrabina Jadwiga Straszewska była pionierem wydobycia ropy naftowej na terenie Lipinek, a jej nazwisko wpisało się złotymi głoskami w historię nie tylko gorlickiego, ale i polskiego kopalnictwa naftowego.

W znajdującej się dziś w opłakanym stanie kaplicy pochowana została fundatorka wraz z rodziną: Janem Straszewskim, Heleną Straszewską, Teofilą Łętowską-Stojowską i jej synem Bolesławem Stojowskim. Dodatkowo wewnątrz kaplicy po obu stronach drzwi wejściowych znajdują się dwie tablice epitafijne: powstańca styczniowego Ludwika Mięty Mikołajewicza (1843-1917) oraz Bolesława Jordana Stojowskiego (1841-1897). Kaplica wraz ze starym cmentarzem, na którym znaleźć można kilkanaście kamiennych nagrobków z przełomu XIX i XX wieku, stanowi ważny element lokalnej tożsamości, a jej sakralnego, historycznego i kulturowego znaczenia nie sposób przecenić.

Powołane do życia w 2011 roku Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, działając w porozumieniu z parafia Lipinki, postawiło sobie za cel doprowadzenie do remontu kaplicy Straszewskich. W związku z tym już w 2012 roku odbyła się w dzień Wszystkich Świętych I Kwesta Listopadowa TPZL „Jastrzębiec”, z której udało się uzyskać ponad 6 tysięcy złotych. Jednocześnie od marca 2012 roku trwały starania, aby kaplica Straszewskich wpisana została do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego. Zakończyły się sukcesem 18 września 2013 roku, kiedy to Wojewódzki Konserwator Zabytków w Krakowie, ze względu na walory architektoniczne oraz detali i wartości historyczne, uznał budynek kaplicy za zabytek i objął go ochroną prawną.

Apelujemy gorąco o wsparcie inicjatywy Towarzystwa „Jastrzębiec” – liczy się każda złotówka, a czas nagli – kaplica Straszewskich wymaga szybkiego remontu. Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze włączyć się do kwesty i pomóc w zbiórce, serdecznie zachęcamy i prosimy o kontakt z prezesem TPZL „Jastrzębiec” Piotrem Popielarzem (mailowy: popielarz@elipinki.pl lub telefoniczny na nr 600 605 588). Praca znajdzie się dla każdego.