Zarząd TPZL „Jastrzębiec” podsumował pierwszy etap zbierania podpisów pod petycją dotyczącą budowy chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej od Rozdziela w stronę starego kościoła w Lipinkach. Tylko w ubiegłą sobotę (17 maja) i w ciągu kilku następnych dniach udało się zebrać ponad trzysta podpisów osób popierających tą inicjatywę.

Nie jest to jeszcze koniec akcji. W przyszłym tygodniu przedstawiciele TPZL „Jastrzębiec” podpisy będą zbierać wśród mieszkańców Lipinek zamieszkujących posesje przy drodze do starego kościoła. Ponadto każdy, kto chce wesprzeć inicjatywę, może to uczynić w sklepie Delikatesy Centrum obok lipińskiego parku, gdzie również znajduje się lista. O te podpisy w dalszym ciągu prosimy.

Dziękujemy wszystkim, którzy dotychczas przyczynili się do sprawnego przebiegu zbierania głosów poparcia dla przedsięwzięcia. Księdzu Proboszczowi Wacławowi Śliwie za poparcie i wyrażenie zgody na udział w akcji członków Rady Parafialnej, osobom zbierającym podpisy za zaangażowanie i czas poświęcony na dodatkowe czynności, a wszystkim, którzy podpisy złożyli, za wsparcie naszej inicjatywy.