31 stycznia 2014 roku, po raz trzynasty, w Galerii Sztuki Dwór Karwacjanów w Gorlicach wręczona zostanie specjalna nagroda Most Starosty. Nazwiska nominowanych to na razie tajemnica, ale w tym roku liczymy na mocny lipiński akcent.

Nagrody Mosty Starosty (osoby zasłużone dla kultury Ziemi Gorlickiej) i Przęsło (dodatkowo nagroda dla młodych, zdolnych twórców i animatorów kultury) przyznaje Kapituła pod przewodnictwem starosty Mirosława Wędrychowicza w składzie: Zofia Kamińska, Bogusław Diduch, Zdzisław Tohl i Tadeusz Mikrut. Kapituła obradowała w tym tygodniu i zadecydowała o ośmiu nominacjach do tego prestiżowego tytułu.

Do tej pory wśród nagrodzonych znaleźli się: Andrzej Stasiuk, Tadeusz Ślawski, Mirosław Czyżykiewicz, Zbigniew Preisner, Kwartet Camerata, Urszula Rojek, Mariola Cieniawa – Puchała, Janusz Sepioł, Zespół „Ostatnia Wieczerza w Karczmie Przeznaczonej do Rozbiórki”, Wydawnictwo „Czarne” Moniki Sznajdermana i Andrzeja Stasiuka, Leszek Zegzda, Szymon Modrzejewski oraz Tomasz Kuk.

W całej historii nagrody Most Starosty wyróżniono (razem z nominowanymi) 83 osoby. Tylko dwukrotnie wyróżnienie otrzymywali twórcy kultury związani z Ziemią Lipińską. W roku 2007 była to poetka i animatorka kultury ludowej – nieżyjąca już pani Barbara Brach, natomiast w 2012 roku za za cenne inicjatywy w zakresie kultury muzycznej wyróżniono Rafała Boniśniaka. Nie były to jednak nagrody główne.

Może to się jednak zmienić, ponieważ Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” postanowił w listopadzie ubiegłego roku rekomendować do nagrody Most Starosty 2014 księdza dra Jana Edlinga, uzasadniając swą decyzję m.in. długoletnim i bezprecedensowym zaangażowaniem ks. Edlinga w ratowanie bezcennych zabytków Ziemi Gorlickiej oraz działaniem na rzecz wychowania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Czy wniosek zyskał akceptację Kapituły? O tym dowiemy się już za dwa tygodnie.