W sobotę 16 marca 2013 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Domu Ludowym w Lipinkach (remiza) X posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec”. W spotkaniu wezmą również udział przedstawiciele Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście.

Głównym punktem posiedzenia będzie podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków Towarzystwa „Jastrzębiec”. W styczniu i lutym deklaracje członkowskie złożyli bowiem: Krzysztof Bieniek, Mariusz Biesiada, Mirosław Deda oraz Piotr Ślusarz. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków liczba członków zwyczajnych „Jastrzębca” zwiększy się do 35 osób.

Zebrani omówią również kwestię tegorocznego harmonogramu i zakresu prac porządkowych na Starym Cmentarzu w Lipinkach. Podjęta zostanie decyzja o terminie wiosennego marszobiegu na wzgórze Plisz (Cieklinka), którym najprawdopodobniej pozostanie druga niedziela po Wielkanocy. Prezes i wiceprezes Towarzystwa przedstawią wyniki spotkania ze słowacką organizacją pozarządową z gminy Sverzov, które planowane jest na ten sam dzień.

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapoznają się także z ostateczną wersją wniosku o dofinansowanie projektu „Logika królową nauk”, który we współpracy z Aktywnym Karpackim NGO powstawał od początku tego roku. Projekt w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 9.5 złożony został w tym tygodniu i oczekuje na rozpatrzenie. Obejmuje dofinansowanie szkolenia szachowego dla dzieci i młodzieży szkolnej Gminy Lipinki, stworzenie ligi szachowej oraz wyjazd do Centrum Nauki Kopernik.

Szczegółowy plan obrad TPZL „Jastrzębiec” poniżej:

Porządek posiedzenia Zarządu Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec” Nr 2/10/2013
z dn. 16 marca 2013 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 27 stycznia do 16 marca 2013 roku
 5. Podjęcie uchwały o przyjęciu nowych członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 6. Dyskusja i ustalenie wstępnego harmonogramu i zakresu prac na Starym Cmentarzu w Lipinkach w roku 2013.
 7. Podjęcie decyzji o terminie wiosennego marszobiegu na Cieklinkę.
 8. Przedstawienie założeń wniosku o dofinansowanie projektu „Logika królową nauk” w ramach działania 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 9. Sprawozdanie ze spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych gminy Sverzov na Słowacji i omówienie propozycji współpracy w ramach Funduszu Wyszehradzkiego.
 10. Informacja na temat aktualnego stanu prac zmierzających do wydania “Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013″.
 11. Sprawy bieżące.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.

Wnioski dotyczące proponowanego porządku obrad proszę zgłaszać do Prezesa Towarzystwa “Jastrzębiec” – Piotr Popielarz, nr tel. 600 605 588 lub popielarz@elipinki.pl