W środę 7 grudnia odbyło się spotkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Członkowie Zarządu podjęli między innymi uchwały o przyjęciu projektu logo i okrągłej pieczęci Towarzystwa oraz zatwierdzili wewnętrzny regulamin posiedzeń.

Obrady zdominował temat organizacji zbliżających się I Otwartych Amatorskich Mistrzostw Szachowych Ziemi Lipińskiej, które odbędą się w sobotę 10 grudnia 2011 roku w auli DOPiW Lipinki (stara plebania). Ostatecznie w turnieju szachowym wystartuje 40 zawodników.

Podczas posiedzenia omówiono również trwający proces rejestracji Towarzystwa „Jastrzębiec” w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Dyskutowano na temat formy włączenia się w organizację V Turnieju Mikołajkowego im. Jerzego Wójcika oraz wstępnie zadecydowano o otworzeniu konta bankowego w Banku Spółdzielczym w Lipinkach.

Następne spotkanie Zarządu przewidziane jest na styczeń 2012 roku. Zdominują go kwestie organizacji I Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”, które wstępnie zaplanowane jest na 5 lutego 2012 roku.

LOGO TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”
Główny element stanowi stylizowana i unowocześniona podkowa wzorowana na herbie Byszewskich znajdującym się na frontonie zabytkowego dworu w Lipinkach. Symbolizuje ona związek z przeszłością, tradycją i historią Ziemi Lipińskiej. Wewnątrz niej na linii łagodnego wzgórza umieszczony został kiwon naftowy oraz lipa. W otwartej części podkowy wznoszący się do lotu jastrząb. Elementy wewnątrz stylizowanej podkowy symbolizują: szacunek dla pracy i przyrody oraz aktywność na rzecz rozwoju Ziemi Lipińskiej. Rozwoju nieskrępowanego wiernością tradycji oraz opartego o niezależność. Pięczęć okrągła zawiera wewnątrz logo, natomiast na otoku znajduje się napis: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej Jastrzębiec.