W sobotę 29 września 2012 r. w barokowym kościele w Lipinkach, remontowanym staraniem ks. Jan Edlinga, znalazł swe miejsce drugi ołtarz boczny z obrazem „Ecce Homo”. Restaurowany od wielu miesięcy ołtarz zamontowany został po prawej stronie nawy głównej.

Jak informowałem wcześniej, prace prowadzili artyści plastycy z Jasła – Małgorzata i Bogdan Samborscy oraz Zdzisław Gil – konserwator zabytków z Krosna. W pracach montażowych wsparł ich Jan Bubniak, stolarz z Lipinek. Pomagali jak zwykle – Bolesław Frączek i Zbigniew Trzaskoś, a także Józef Bubniak i piszący te słowa.

Ołtarz będzie można podziwiać już podczas jutrzejszej mszy świętej, która w zabytkowym kościele w Lipinkach rozpocznie się o godz. 18.00. Serdecznie zapraszamy parafian i wiernych z okolicy Lipinek.