W akcji koszenia starego cmentarza w Lipinkach przeprowadzonej 14 sierpnia wzięło udział trzech członków Towarzystwa „Jastrzębiec”: Jan Ślusarz, Witold Bochenek oraz Piotr Popielarz.

Dziękujemy serdecznie za poświęcenie swego czasu i środków finansowych. Cieszy fakt, że w czasie porządków przed odpustem większość ludzi wyrzucała śmieci do kontenera lub obok niego, anie wzdłuż głównej alejki. Dziękujemy wszystkim, których razi śmietnik wśród grobów.

O dalszych pracach nad przywróceniem staremu cmentarzowi w Lipinkach godnego wyglądu będziemy informować na bieżąco.