Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza na III Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się w niedzielę 24 lutego 2013 roku o godz. 18.00 w Domu Ludowym w Lipinkach.

Prosimy o zwrócenie uwagi na zmianę terminu, który został przesunięty o tydzień. Pierwotnie Walne Zgromadzenia miało się odbyć w niedzielę 17 lutego 2013 roku. Za wszelkie związane z tym niedogodności Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” serdecznie przeprasza.

III Walne Zgromadzenie zajmie się głównie sprawami organizacyjnymi Towarzystwa „Jastrzębiec”. Będą do nich należeć przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2012, przyjęcie Planu Pracy na rok bieżący oraz ustalenie wysokości składki członkowskiej w roku 2013.

Członkowie Towarzystwa przedyskutują również kwestię remontu Kaplicy Straszewskich i prac zmierzających do przywrócenia staremu cmentarzowi godnego wyglądu w świetle ostatnich decyzji o lokalizacji kaplicy przedpogrzebowej w bocznej kaplicy zabytkowego kościoła w Lipinkach.

Proponowany porządek III Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wybór Przewodniczącego III Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2012.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2012.
 7. Podjęcie uchwały nr 8/2013/IIIWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa” za rok 2012.
 8. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2013 i dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały nr 9/2013/IIIWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2013.
 10. Dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej w roku 2013.
 11. Podjęcie uchwały nr 10/2013/IIIWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2013.
 12. Dyskusja na temat stanowiska Towarzystwa „Jastrzębiec” w sprawie kolorystyki elewacji budynku dworu Byszewskich w Lipinkach i podjęcie ewentualnej uchwały.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad III Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zarząd TPZl „Jastrzębiec” zwraca się z prośbą o przygotowanie i oddanie, w miarę możliwości, wypełnionych ankiet Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej 2013, które zostały rozprowadzone wśród członków Towarzystwa „Jastrzębiec” w listopadzie 2012 roku. Sprawa ta leży nam wszystkim na sercu.