W dniach 17-18 marca 2017 roku przebudowana została całkowicie strona internetowa Towarzystwa „Jastrzębiec”. Unowocześnienia portalu dokonał kol. Wiktor Bubniak.

Strona Internetowa zyskała nowoczesny i bardzo funkcjonalny kształt. Przebudowa pozwoli przede wszystkim na większą funkcjonalność naszej strony, funkcjonującej w Internecie pod adresem www.towarzystwojastrzebiec.pl, na urządzeniach mobilnych (smartfonach i tabletach). Poprzednia wersja, która powstała na początku 2012 roku, nie miała bowiem charakteru mobilnego i była przeznaczona głównie do wyświetlania na komputerach. Strona oparta jest na motywie DIVI.

W najbliższych tygodniach będą prowadzona na stronie „Jastrzębca” drobne pracy webmasterskie, które dodatkowo usprawnią korzystanie z naszego portalu. Składamy serdeczne podziękowania kol. Wiktorowi Bubniakowi za poświęcony czas i spożytkowane dla Towarzystwa umiejętności.