W piątek 21 września pojawił się w kilku punktach na terenie gminy najnowszy numer „Gazety Lipińskiej”. Czwarty numer „GL” wydany został staraniem Towarzystwa „Jastrzębiec” i rozprowadzany będzie jako cegiełka na rzecz remontu zabytkowego kościoła w Lipinkach.

„Gazeta Lipińska” pomyślana została jako kwartalnik prezentujący przede wszystkim działania podejmowane przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Nie zabraknie tu jednak tematów i artykułów dotyczących wszystkiego, co dzieje się na Ziemi Lipińskiej. Wszechstronność i bogactwo tematyczne zależeć będą od tego, ilu ludzi zaangażuje się w redagowanie „GL”. Celem pozostanie bowiem stworzenie Redakcji z prawdziwego zdarzenia odpowiedzialnej za finalny kształt lipińskiego czasopisma.

Nie ukrywam, że w obecnym numerze i w kolejnych pojawi się sporo tekstów, które wcześniej zaistniały w Niezależnym Internetowym Serwisie Lipinek. Ci, którzy na bieżąco śledzą lipiński portal internetowy, będą na pewno trochę rozczarowani. Jeden z najważniejszych celów „Gazety Lipińskiej” to dotarcie do tych mieszkańców naszej „małej ojczyzny”, którzy z Internetu nie korzystają lub robią to sporadycznie. Jest ich bardzo wielu.

Za każdym razem będziemy się starać, aby w „GL” pojawiały się artykuły nieznane sympatykom Internetu. Także i tym razem proponujemy zupełnie nowy tekst Krzysztofa Kusiaka o walkach z I wojny światowej w rejonie Cieklinki, świetny tekst Janka Ślusarza o parku w Lipinkach czy też artykuł poświęcony niezwykłej pasji pani Danuty Kosińskiej spod Sochacza. A to przecież nie wszystkie nowinki.

Wrześniowy numer „GL” można kupić w następujących miejscach na terenie Gminy Lipinki:
Lipinki – kiosk Ruchu w centrum
Lipinki – sklep „U Białonia”
Kryg – sklep „Sezamek” w centrum
Wójtowa – sklep „Hitpol” w centrum
Pagorzyna – sklep spożywczy-przemysłowy
Rozdziele – sklep spożywczo-przemysłowy
Bednarka – sklep spożywczo-przemysłowy

„Gazeta Lipińska” wydana została w nakładzie 200 egzemplarzy. Jeżeli pomysł spotka się z aprobatą mieszkańców Gminy Lipinki, czasopismo będzie się ukazywać jako kwartalnik. Następny numer pojawi się zatem ok. 20 grudnia 2012 roku.

WE WRZEŚNIOWYM NUMERZE „GL”:

  • Powołanie Komitetu Honorowego Obchodów 650-lecia Lokacji Lipinek i jego skład
  • O parku w Lipinkach pisze Jan Ślusarz
  • Bitwa o Cieklinkę 1915 – artykuł Krzysztofa Kusiaka
  • Sylwetka p. Danuty Kosińskiej z Lipinek – twórczyni oryginalnego rękodzieła
  • Wspomnienie powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza
  • Kalendarium prac Towarzystwa „Jastrzębiec”
  • Galeria fotografii E. Ślusarza z tegorocznego odpustu w Lipinkach
  • Galeria fotografii W. Bubniaka z zabytkowego kościoła w Lipinkach
  • łącznie 32 artykuły oraz 40 fotografii, w tym 18 kolorowyc