Tegoroczna V Kwesta Listopadowa na rzecz remontu kaplicy Straszewskich w Lipinkach przyniosła 5010,15 zł oraz 2 euro. Na obu lipińskich cmentarzach kwestowało 1 listopada 20 wolontariuszy.

Tym samym na bankowym koncie Towarzystwa „Jastrzębiec” znajduje się w tym momencie łączna kwota 20 867,04 zł z przeznaczeniem na przyszły wkład własny konieczny do pozyskania środków zewnętrznych na renowację zabytku. Dodatkowo z pieniędzy uzyskanych z poprzednich kwest listopadowych w 2014 roku wydano 7 tys. złotych na przygotowanie projektu remontu Kaplicy Straszewskich wraz z kosztorysem i stosowną dokumentacją. Przypomnijmy, ze kosztorysowy koszt renowacji kaplicy wyliczony został na 290 tys. złotych. Kosztorysowy, a więc w praktyce może być znacznie mniejszy. Wkład własny, w zależności od programu to  25-40%.

Zarząd TPZL „Jastrzębiec” składa gorące podziękowania Ks. Proboszczowi Wacławowi Śliwie za wsparcie inicjatywy i życzliwość dla pomysłu renowacji kaplicy. Dziękujemy wszystkim wolontariuszom, którzy poświęcili dziś swój czas i służyli pracą na rzecz wspólnego dobra. A  w dzień Wszystkich Świętych kwestowali: Krystyna Babiś, Barbara Bartuś, Dorota Czechowicz, Krzysztof Deda, Mirosław Deda, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Mariusz Habas, Tomasz Knapik, Waldemar Kupiec, Bronisława Mika, Małgorzata Markowicz, Tomasz Markowicz,  Filip Nawab, Piotr Popielarz, Daniel Pyznar, Małgorzata Sterzel-Habas, Jan Ślusarz, Maria Trzaskoś, Jan Wędrychowicz.

Dziękujemy mieszkańcom Lipinek i okolicznych wiosek oraz odwiedzającym nasze cmentarze gościom za ofiarność i życzliwość. Jednocześnie prosimy o cierpliwość. Mamy wielką nadzieję, że w przyszłym roku uda się przeprowadzić pierwsze prace renowacyjne. Wcześniej nie było to możliwe ze względu na dysponowanie przez TPZL „Jastrzębiec” zbyt skromną kwotą.