W niedzielę 6 listopada 2011 roku w Lipinkach, w starej plebanii, odbyło się spotkanie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Wzięło w nim udział 26 mieszkańców naszej miejscowości i ludzi związanych z Lipinkami.

Towarzystwo „Jastrzębiec”, którego nazwa odwołuje się do historii naszej wsi, ma na celu pobudzanie szerokiej inicjatywy społecznej na rzecz rozwoju Ziemi Lipińskiej oraz ocalenia od zapomnienia historii, dorobku kulturalnego i pamiątek przeszłości z nią związanych.

Podczas kilkugodzinnego spotkania Członkowie Założyciele powołali do życia Towarzystwo „Jastrzębiec”, wybrali jego władze: Zarząd oraz Komisję Rewizyjną, przyjęli również Statut organizacji. Prezesem Towarzystwa wybrany został Piotr Popielarz, czyli piszący te słowa. Na funkcję Wiceprezesa zebrani powołali Jana Ślusarza, Skarbnikiem została Maria Zajdel. Do Zarządu weszli także: Jan Szkaradek i Jan Knapik. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tomasz Knapik, a w jej składzie znaleźli się również: Witold Bochenek i Wiktor Bubniak.

Jeszcze w tym tygodniu zbierze się Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec”, aby przygotować dokumenty konieczne do rejestracji stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym. Procedury związane z załatwieniem wszelkich formalności potrwają parę miesięcy. Po ich zakończeniu, czyli uzyskaniu wpisu do KRS, numeru REGON i NIP odbędzie się I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, podczas którego m.in. wytyczone zostaną główne kierunki pracy stowarzyszenia.

LISTA CZŁONKÓW ZAŁOŻYCIELI TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”:

Krystyna Babiś, Kazimierz Białoń, Witold Bochenek, Stanisław Brzegowski, Wiktor Bubniak, Sławomir Deda, Andrzej Gurbisz, Artur Janek, Czesława Jurusik, Jan Knapik, Tomasz Knapik, Anna Kosztyła, Joanna Ludwin-Sendecka, Bronisława Mika, Piotr Popielarz, Karolina Stępkowicz, Jacek Szary, Jan Szkaradek, Paweł Śliwa, Agnieszka Śliwa, Jan Ślusarz, Tomasz Świerzowski, Maria Trzaskoś, Jan Woźniak, Maria Zajdel, Piotr Zajdel.