Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza na V Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się w niedzielę 2 marca 2014 roku o godz. 17.30 w Domu Ludowym w Lipinkach.

V Walne Zgromadzenie zajmie się głównie sprawami organizacyjnymi Towarzystwa „Jastrzębiec”. Będą do nich należeć przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2013, przyjęcie Planu Pracy na rok bieżący oraz ustalenie wysokości składki członkowskiej w roku 2014.

Członkowie Towarzystwa przedyskutują również kwestię przygotowania projektu remontu Kaplicy Straszewskich oraz podjęcia zdecydowanych starań o uzyskanie od władz gminnych lokalu na siedzibę organizacji.

Proponowany porządek III Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad V Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wybór Przewodniczącego V Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2013.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2013.
 7. Podjęcie uchwały nr 11/2014/VWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa” za rok 2013.
 8. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2014 i dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały nr 12/2014/VWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2014.
 10. Dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej w roku 2014.
 11. Podjęcie uchwały nr 13/2014/VWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2014.
 12. Dyskusja na temat podjęcia zdecydowanych starań o uzyskanie od władz gminnych lokalu na siedzibę organizacji i ewentualne przyjęcie w tej sprawie stosownej uchwały.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad V Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Zarząd TPZL „Jastrzębiec” gorąco zaprasza wszystkich chętnych, którzy pragną włączyć się w działania stowarzyszenia, do wzięcia udziału w charakterze gości w V Walnym Zgromadzeniu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy: popielarz@elipinki.pl lub telefoniczny: 600 605 588.