Towarzystwo „Jastrzębiec”, z okazji zbliżającej się Rocznicy 650-lecia Lokacji Lipinek, przygotowuje ciekawie zapowiadającą się publikację. Będzie nią wydany w połowie przyszłego roku w formie książkowej „Słownik Biograficzny Ziemi Lipińskiej 2013”.

Swój biogram zamieścić może w „Słowniku Biograficznym” każdy mieszkaniec Ziemi Lipińskiej (teren Gminy Lipinki), a także osoby pochodzące z Ziemi Lipińskiej lub związane z nią w jakikolwiek sposób. Wystarczy tylko wypełnić specjalnie przygotowaną ankietę i dostarczyć ją na wskazany adres wraz z fotografią, zgodą na przetwarzanie danych osobowych i akceptacją zasad uczestnictwa w projekcie.

Zgoda na zamieszczenie biogramu w „Słowniku Biograficznym” jest jednoznaczna z deklaracją zakupienia co najmniej:

  • 1 egz. publikacji, gdy notka biograficzna zajmie do ¼ strony Słownika (do 600 znaków)
  • 2 egz. – od ¼ do ½ strony Słownika (do 1400 znaków)
  • 3 egz. – od ½ do 1 strony (do 3000 znaków)
  • 5 egz. – od 1 do 2 stron (do 7000 znaków)

Przewidywany koszt 1 egzemplarza „Słownika biograficznego” to ok. 20-30 zł. Każda z osób uczestniczących w projekcie będzie miała wgląd do przygotowanego na podstawie ankiety biogramu przez publikacją Słownika biograficznego, będzie mogła dokonać w nim zmian lub ewentualnie wycofać się z projektu na miesiąc przed datą wydania.

Uwaga! W Słowniku biograficznym umieszczone zostaną wyłącznie biogramy osób żyjących.

„Słownik Biograficzny Ziemi Lipińskiej” to pamiątka z okazji Jubileuszu 650-lecia Lipinek. Chciałbym, aby publikacja ta stała się swego rodzaju „pamiątkową fotografią” mieszkańców naszej gminy. To dar złożony przez żyjących tym, którzy przez sześć i pół wieku budowali fundamenty, na których stoi nasz wspólny dom.

„Słownik Biograficzny” będzie również kopalnią wiedzy o współczesności naszej „małej ojczyzny”, która składa się przecież z jednostek i ich osiągnięć. Chcemy być dumni z tych, którzy tworzą społeczność Ziemi Lipińskiej, a jestem przekonany, że mamy z czego. Bezprecedensowa publikacja przygotowywana przez Towarzystwo „Jastrzębiec” znaleźć się powinna w każdym domu naszej gminy, a zaciekawi również ludzi z zewnątrz.

To od Was zależy powodzenie projektu „Słownika Biograficznego Ziemi Lipińskiej”. Publikacja rozprowadzana będzie w formie „cegiełek”, z których dochód przeznaczony zostanie na renowację barokowego kościoła w Lipinkach, zabytkowej kaplicy Straszewskich lub nagrobków na starym cmentarzu w Lipinkach. Im więcej chętnych zgłosi się do uczestnictwa, tym większy nakład będziemy w stanie przygotować.

Ankietę można ściągnąć TUTAJ. Po wypełnieniu trzeba ją dostarczyć osobiście lub listem na adres: Towarzystwo „Jastrzębiec / Piotr Popielarz, 38-305 Lipinki 623. Wypełnione ankiety można również przekazywać członkom Towarzystwa „Jastrzębiec”. Do wielu osób uda nam się dotrzeć osobiście i przekazać im już przygotowane ankiety. Pozostali będą musieli radzić sobie sami.

Wszystkie niezbędne informacje wraz z regulaminem i deklaracją przystąpienia do projektu znajdziecie w tejże ankiecie. Serdecznie zachęcam do uczestnictwa!