Przedstawiamy sprawozdanie finansowe Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” za 2020 rok.

Wpływy na konto Towarzystwa Jastrzębiec wyniosły 19 434,75 zł
W tym:

 • 8 000,00 zł – darowizna z PGE na IV Maraton na Orientację Kiwon
 • 7 365,00 zł – darowizny uczestników IV Maratonu na Orientację Kiwon
 • 1 706,50 zł – darowizny na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach (składki w Środę Popielcową i Dzień Zaduszny)
 • 1 000,00 zł – darowizna od firmy Nowex na wywóz śmieci ze starego cmentarza w Lipinkach
 • 1 360,00 zł – wpływy ze składek członkowskich
 • 3,25 zł – kapitalizacja odsetek i rozliczenia wewnętrzne

Wydatki z konta Towarzystwa „Jastrzębiec” wyniosły 16 544,95 zł
W tym:

 • 12 336,54 zł – organizacja IV Maratonu na Orientację Kiwon
 • 2 400,00 zł – wywóz śmieci ze starego cmentarza w Lipinkach
 • 640,00 zł – koszenie starego cmentarza w Lipinkach
 • 861,00 zł – koszt prowadzenia księgowości TPZL „Jastrzębiec”
 • 230,01 zł – koszt utrzymania domeny i hostingu strony internetowej TPZL „Jastrzębiec”
 • 37,00 zł – wykonanie pieczątki „za zgodność…”
 • 20,80 zł – usługi pocztowe
 • 20,00 zł – koszty bankowe

Zarząd TPZL „Jastrzębiec” składa serdeczne podziękowania wszystkim członkom, którzy uregulowali składki członkowskie za rok 2020 i lata poprzednie. Prosimy pozostałe osoby o wpłaty.