W ramach akcji porządkowania starego cmentarza w Lipinkach w dwie kolejne soboty, czyli 30 czerwca i 7 lipca 2012 roku, prowadzone będą prace nad jego odkrzaczeniem. W związku z tym Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” prosi o pomoc wszystkich, którym bliska jest idea przywrócenia starego cmentarza do stanu, za który nie będziemy musieli się wstydzić.

Ochotników-pilarzy wraz z odpowiednim sprzętem oczekujemy o godz. 9.00. Będą również potrzebni ludzie do odbierania i składowania wyciętych krzaków. Gorąco zachęcamy mieszkańców Lipinek, Pagorzyny i Bednarskiego do zaangażowania.

30 czerwca na cmentarzu w Lipinkach pracowało 5 osób: Jan Ślusarz, Andrzej Gurbisz, Jan Kokoczka, Henryk Opałka i piszący te słowa. Serdecznie dziękuję za za pracę  i poniesione koszty. Pomimo upału udało się wyciąć sporą część krzaków i wstępnie uporządkować fosę przed cmentarzem.