Przedstawiciele Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”, Piotr Popielarz i Jan Ślusarz, spotkali się w poniedziałek 16 lutego 2015 roku ze Starostą Powiatu Gorlickiego Karolem Górskim, aby omówić możliwości budowy chodnika w Lipinkach przy drodze powiatowej Rozdziele-Wójtowa.

Rozmowy prowadzone były w związku z wystosowaną do władz powiatu gorlickiego petycją w sprawie budowy chodnika, pod która podpisało się ponad trzystu dorosłych mieszkańców Lipinek. Podczas spotkania, które przebiegło w życzliwej i pełnej zrozumienia atmosferze, Jan Ślusarz i Piotr Popielarz zwrócili uwagę na niemal całkowity brak chodników przy drogach powiatowych naszej miejscowości. Taki stan rzeczy poważnie zagraża bezpieczeństwu mieszkańców Lipinek i licznie przyjeżdżających tutaj gości. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku właśnie na tej drodze, w okolicy starego kościoła, śmiertelnie potrącony został pieszy. Taka tragedia może się powtórzyć.

Jan Ślusarz, na co dzień radny Rady Gminy Lipinki, podkreślał, jak bardzo uczęszczana jest droga powiatowa od centrum Lipinek w stronę Rozdziela. Korzystają z niej nie tylko zwykli piesi, ale również osoby wyjątkowo licznie uprawiające w naszej miejscowości „nordic walking” oraz biegacze miejscowego klubu lekkoatletycznego ULKS Lipinki. Wzmożonemu ruchowi na tym odcinku towarzyszy nieostrożna i szybka jazda kierowców. O nieszczęście naprawdę nietrudno.

Natomiast piszący te słowa nakreślił trudną sytuację panującą w okolicach starego kościoła, gdzie znajduje się Diecezjalny Ośrodek Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa oraz Warsztat Terapii Zajęciowej. Do miejsca tego licznie przybywają grupy młodzieży i dzieci, które nieraz kilka razy dziennie wędrują droga powiatową do centrum miejscowości. Najbardziej niebezpieczne jest wzniesienie między zabytkowym kościołem a starym cmentarzem. Zdecydowanie ogranicza ono widoczność kierowcom jadącym w obie strony.

Starosta Karol Górski wyraził zrozumienie dla postulatów mieszkańców Lipinek przedstawionych przez Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec”. Zapowiedział, że będzie się starał, aby być może jeszcze w tym roku zabezpieczyć przynajmniej część tej niebezpiecznej drogi powiatowej. Prawdopodobnie najpierw chodnik mógłby się pojawić właśnie w okolicach starego kościoła, aby w pierwszej kolejności zapewnić bezpieczeństwo korzystającym z tych placówek grupom młodzieży i dzieci. O pieniądze można byłoby się starać z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Sprawa ta zostanie przedstawiona na jednej z najbliższych sesji Rady Powiatu Gorlickiego.

PETYCJA
w sprawie podjęcia działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa osób korzystających
z drogi powiatowej Rozdziele – Wójtowa

Szanowny Panie Starosto.

My, Członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” oraz mieszkańcy miejscowości Lipinki, zamieszkujący posesje wzdłuż drogi powiatowej, biegnącej od Rozdziela do centrum Lipinek i dalej w kierunku Wójtowej, a także inni, korzystający z tej drogi, zwracamy się do Pana Starosty z wnioskiem o podjęcie działań mających na celu wybudowanie wzdłuż opisanej trasy, na odcinku co najmniej od skrzyżowania w Rozdzielu do wysokości starego kościoła w Lipinkach chodnika dla pieszych, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po tej drodze. Analiza zdarzeń mających związek z naruszeniem bezpieczeństwa użytkowników tego odcinka drogi powiatowej na przestrzeni kilku kolejnych lat pozwala z całą odpowiedzialnością stwierdzić, że jest to droga, na której z roku na rok dochodzi do coraz większej ilości zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu jej użytkowników. Corocznie zwiększa się ilość pojazdów poruszających się po jezdni, zwiększa się też ruch pieszych, osób uprawiających biegi lekkoatletyczne oraz amatorów nordic walking, którzy korzystają z drogi szczególnie po zmroku, w warunkach mocno ograniczonej widoczności. Pomimo funkcjonujących ograniczeń prędkości i kontroli policyjnych w okresach największego nasilenia ruchu, bezpieczeństwo korzystania z tej drogi w żaden sposób się nie poprawia, a w ostatnich latach oraz kilka tygodni wstecz doszło do wypadków ze skutkiem śmiertelnym z udziałem pieszych i pojazdów. Być może statystyki policyjne nie odzwierciedlają w pełni tego problemu, gdyż nie zawsze takie zdarzenia są zgłaszane na policję, często widocznym świadectwem jakiegoś zdarzenia drogowego są tylko ślady hamowania i koleiny w poboczu świadczące o miejscu parkowania pojazdu. Biorąc pod uwagę dotychczasowe zdarzenia, a także wyniki przeciwdziałania wypadkom przez zobowiązane do tego służby, które to przynosi znikomy skutek, nasze społeczeństwo stoi na stanowisku, że w zaistniałej sytuacji budowa chodnika jest jedynym rozwiązaniem, które podniesie bezpieczeństwo użytkowników drogi. Życia ludzkiego nie da się przełożyć na kwoty finansowe, jak to ostatnio często się zdarza, a każde życie uratowane poprzez właściwe inwestowanie środków publicznych jest najważniejsze.

Do petycji załączamy listę osób popierających realizację wniosku i jeszcze raz zwracamy się o jego poważne potraktowanie.