Krzyż na starym cmentarzu w LipinkachTowarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „JASTRZĘBIEC”  w sobotę 25 maja 2013 roku, w godz. 9.00 – 14.00, organizuje wiosenne prace porządkowe na terenie starego cmentarza w Lipinkach.

Do udziału w tych pracach zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa “Jastrzębiec” oraz mieszkańców Lipinek i sąsiednich miejscowości, którym estetyczny wygląd naszej starej nekropolii leży na sercu. Przewidziany zakres prac to wykoszenie najstarszej części cmentarza, wycięcie odrostów drzew i krzewów, ponowne oczyszczenie terenu z nagromadzonych od jesieni śmieci. Prosimy o zabranie pił i kos spalinowych.

Towarzystwo „JASTRZĘBIEC” zabezpiecza uczestnikom prac paliwo do urządzeń spalinowych, żyłkę do podkaszarek, worki na śmieci i rękawice ochronne. Dla wszystkich uczestników napoje chłodzące.

Serdecznie zapraszamy na stary cmentarz w Lipinkach.