Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” serdecznie zaprasza na XIII Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, które odbędzie się 19 września 2021 r. (niedziela) o godz. 19.00 w Ośrodku Rekolekcyjnym w Lipinkach (stara plebania).

Proponowany porządek XIII Walnego Zgromadzenia:

 1. Otwarcie obrad XIII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”, przywitanie ewentualnych gości.
 2. Wybór Przewodniczącego XIII Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Prezesa TPZL sprawozdania z pracy Towarzystwa za rok 2020.
 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2020.
 7. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały nr 1/37/2021/XIIIWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa za rok 2020.
 9. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na lata 2021-22 i dyskusja.
 10. Podjęcie uchwały nr 2/38/2021/XIIIWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2021-22.
 11. Dyskusja na temat wysokości tej składki w roku 2021.
 12. Podjęcie uchwały nr 3/39/2021/XIIIWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2021.
 13. Sprawy bieżące.
  • omówienie realizacji II etapu remontu Kaplicy Straszewskich (m.in. fundamenty, elewacja, schody, drzwi),
  • omówienie stanu przygotowań do V Maratonu na Orientację KIWON (termin 9.10.2021 r.) wspartego dotacją Fundacji PGE na sumę 10 tys. złotych,
  • omówienie przygotowań do organizacji  IX Kwesty Listopadowej na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach,
  • inne,
 14. Wolne wnioski.
 15. Zamknięcie obrad XIII Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Serdecznie zachęcamy osoby, które pragną włączyć się w prace Towarzystwa „Jastrzębiec” o wzięcie udziału w Walnym Zgromadzeniu i ewentualne złożenie deklaracji członkowskiej. Formularze dostępne będą na miejscu, można je też pobrać ze strony Towarzystwa „Jastrzębiec” – TUTAJ. W razie pytań prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny – tel. 600 605 588.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do członków o sprawdzenie stanu płatności składki członkowskiej i ewentualne wyrównanie należności. Wpłaty będzie można dokonać na miejscu na ręce Pani Skarbnik Towarzystwa „Jastrzębiec”. W przypadku nieobecności na XIII WZ prosimy o wpłatę na nasze konto bankowe. Serdecznie dziękujemy za terminowe opłacanie składek.