Podczas porannej mszy w zabytkowym kościele w Lipinkach odprawionej 2 XI w Dzień Zaduszny odbyła się tradycyjna składka na tacę z przeznaczeniem na porządkowanie cmentarza parafialnego w Lipinkach.

W wyniku przeprowadzonej składki udało się zebrać 400 zł. Kwota ta pozwoli na dwukrotne wykoszenie cmentarza w przyszłym roku. Dziękujemy mieszkańcom Lipinek, Pagorzyny i Rozdziela za ofiarność i troskę o godny wygląd starego cmentarza, na którym leżą nasi przodkowie. Pieniądze przekazane zostały przez Ks. Proboszcza Wacława Śliwę Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Z gorącym podziękowaniem zwracamy się również do Wójta Gminy Lipinki Czesława Rakoczego, który przez dniem Wszystkich Świętych zorganizował i sfinansował uprzątnięcie sterty śmieci zalegających wśród nagrobków. Koszt tego przedsięwzięcia to ponad 3 tys. złotych. Jesteśmy wdzięczni za wielką pomoc i zrozumienie, jak ważną sprawą dla wizerunku Lipinek jest zachowanie sakralnego charakteru naszego cmentarza.