Podczas VII posiedzenia Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” w dniu 19 października 2012 r. przyjęto na wniosek pana Jana Ślusarza apel do mieszkańców Lipinek i tych osób, które przygotowują groby swych bliskich do nadchodzącego dnia Wszystkich Świętych. Poniżej publikujemy treść tego apelu w całości. Liczymy, że będzie to kolejny krok w stronę uporządkowania naszej parafialnej nekropolii i przywrócenia jej godnego wyglądu. Nie zapominajmy, że teren każdego cmentarza jest miejscem uświęconym i naszym obowiązkiem jest to uszanować nie tylko od święta, ale na co dzień!

APEL TOWARZYSTWA „JASTRZĘBIEC”

„Niedługo Wszystkich Świętych. Nasze myśli częściej zwracają się w stronę bliskich, których nie ma już wśród żywych. Nasze serca podpowiadają nam potrzebę odwiedzin cmentarzy, uporządkowania grobów nieżyjących członków rodzin, przygotowania miejsc pochówku na nadchodzące dni modlitw za tych, których już z nami nie ma. Na lipińskich cmentarzach widoczna jest już ta przedświąteczna krzątanina, groby oczyszczane są z chwastów, poprawiane i porządkowane są nagrobki.

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” chce zwrócić się z apelem do wszystkich, którzy biorą udział w przygotowaniach do święta zmarłych, aby nie zapominali też o tych, którzy w tym roku poświęcili swój wolny czas i siły na uporządkowanie i poprawę wyglądu cmentarza parafialnego w Lipinkach.

Z inicjatywy TPZL Jastrzębiec przez kilka miesięcy na starym cmentarzu w Lipinkach przeprowadzano prace mające na celu uporządkowanie jego terenu. We współdziałaniu z Parafią Lipinki oraz Urzędem Gminy usunięto z cmentarza kilkanaście ton zalegających tam śmieci, tak przy głównej alei, jak i w rejonie kaplicy cmentarnej oraz przy bocznych ogrodzeniach. Sukcesywnie wykaszano cały obszar cmentarza, oczyszczano teren ze zbędnych zadrzewień i zakrzaczeń. W pracach tych wzięło udział około 60 osób: członków towarzystwa, krwiodawców, harcerzy oraz chętnych mieszkańców Lipinek i sąsiednich miejscowości.

Pomimo zainstalowania tablic informacyjnych o zakazie wyrzucania śmieci w miejscach do tego nieprzeznaczonych w dalszym ciągu występują przypadki porzucania zużytych zniczy, starych kwiatów i innych odpadków pod drzewami głównej alei lub obok kaplicy. Trudno uwierzyć, że odniesienie do kontenera kilku opakowań po wypalonych zniczach lub kilku garści trawy stanowi tak dużą trudność, że staje się niemożliwe.Tym bardziej, że kontener ustawiony jest na cmentarzu obok wyjścia, nie sposób go nie zauważyć. W dniu, kiedy wykonywane były fotografie, kontener w jednej trzeciej był pusty, a śmieci i tak składowano obok. Szanujmy pracę naszego samorządu, naszych sąsiadów i znajomych. Czy stary cmentarz nie może być taką samą wizytówką rodzinnej miejscowości jak nasze posesje – zadbany i czysty?

Zwracamy się również z apelem do mieszkańców przenoszących prochy swoich bliskich do grobowców rodzinnych na nowym cmentarzu. Przeniesieniu prochów powinno towarzyszyć uporządkowanie miejsca po grobie i likwidacja samego nagrobka, a nie jego porzucenie na starej części cmentarza, jak przedstawiono na fotografiach zamieszczonych w galerii. Osoby mające związek z likwidacją nagrobka pokazanego na fotografii prosimy o jego usunięcie. Przy nowym kościele w Lipinkach rozbudowywany jest parking, miejsce najbardziej chyba właściwe do wykorzystania zniszczonych elementów nagrobków na podbudowę placu. Tam można je przewieźć, a zostaną wykorzystane w słusznym celu.

Czytelników naszego apelu prosimy o przekazanie jego treści swoim bliskim, aby w trakcie prac porządkowych na rodzinnych grobach szanowali również pracę innych. Skończmy z traktowaniem nieużywanej części nekropolii jako wysypiska śmieci. Nikt nam nie pomoże, jeśli nie pomożemy sobie sami”.

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”