We wtorek 19 czerwca 2012 roku odbyło się czwarte w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Główne tematy spotkania to stary cmentarz w Lipinkach, wsparcie działań ks. Jana Edlinga na rzecz ratowania zabytkowego kościoła oraz 650-lecie Lokacji Wsi Lipinki przypadające na rok 2013.

Omawiając akcję porządkowania starego cmentarza w Lipinkach, która odbyła się 26 maja i 2 czerwca, zebrani zgodzili się, że stanowi ona krok w dobrą stronę. Trudno jednak mówić o pełnym sukcesie. Zainteresowanie mieszkańców Lipinek, Pagorzyny i Bednarskiego, bo to oni właśnie mają swoich zmarłych na tym cmentarzu, nie było tak duże, jak się spodziewaliśmy. Zabrakło również zdecydowanego wsparcia ze strony najważniejszych środowisk.

Obradujący zdecydowali o kontynuowaniu działań. Na ostatnią sobotę czerwca i pierwszą sobotę lipca ustalono akcję odkrzaczania cmentarza, postanowiono o zakupieniu nowych tablic zakazujących śmiecenia i informujących o monitoringu. Omówiono również kwestię zakupienia nowych kontenerów na śmieci i ich najbardziej racjonalnego ustawienia. Cały czas teren cmentarza kontrolowany jest przez członków „Jastrzębca”. Nie można pozwolić, aby miejsce poświęcone znów zaczęto traktować jak wysypisko śmieci.

Uczestnicy posiedzenia podjęli uchwałę o wsparciu działań ks. Jana Edlinga zmierzających do ratowania zabytkowego kościoła w Lipinkach. Towarzystwo „Jastrzębiec” nie może pozostać obojętne wobec wysiłków podejmowanych na rzecz ocalenia jednego z najcenniejszych zabytków Ziemi Lipińskiej. Obecnie palącą potrzebą jest zdobycie środków na dokończenie polichromii starego kościoła, ponieważ prace malarskie trwają już od dwóch tygodni.

Obecni na posiedzeniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” podjęli decyzję o wydaniu specjalnego kalendarza ilustrowanego zdjęciami z remontowanej świątyni. Będzie on pełnił rolę „cegiełki” podczas zaplanowanej na sierpień tego roku zbiórki publicznej. Przeprowadzą ją członkowie „Jastrzębca”, a zdobyte środki przekazane zostaną na pokrycie części kosztów wykonania polichromii. O szczegółach akcji poinformujemy w drugiej połowie lipca.

Ożywioną dyskusję wywołał temat obchodów 650-lecia Lokacji Wsi Lipinki, który przypada w przyszłym roku. Władze Towarzystwa „Jastrzębiec” stoją na stanowisku, aby z tej okazji powołać społeczny komitet obchodów, do którego weszliby przedstawiciele wszystkich środowisk lipińskich, także ci rodacy, którzy nie mieszkają już na stałe w Lipinkach. To zwyczajna w takich sytuacjach praktyka. Jeszcze w lipcu zostanie wystosowane do władz samorządowych oficjalne pismo z taką propozycją.

Towarzystwo „Jastrzębiec” mogłoby wziąć na siebie opracowanie uświetniającej rocznicę publikacji oraz przygotowanie konferencji naukowej. Nie ma zresztą lepszego sposobu uczczenia historii naszej miejscowości, jak zadbanie o te miejsca, które świadczą o świetnej przeszłości Lipinek, a obecnie znajdują się w zapomnieniu lub wręcz niszczeją. Trzeba tu wymienić barokowy kościół w Lipinkach, czyli byłe sanktuarium, dwór lipiński wraz z zabytkowym parkiem oraz stary cmentarz parafialny. Kiedy przygotowujemy się do świętowania, najpierw sprzątamy dom. I to nie z wierzchu i na środku, ale także po kątach i w tych miejscach, gdzie zagląda się rzadziej.