23 kwietnia 2013 roku Wójt Czesław Rakoczy w imieniu Gminy Lipinki podpisał w Sverzovie na Słowacji umowę o współpracy z miejscowym samorządem. Jednocześnie Towarzystwo “Jastrzębiec”podpisało analogiczną umowę o współpracy ze Stowarzyszeniem “Sverzovka”.

Podjęcie międzynarodowej współpracy pomiędzy TPZL “Jastrzębiec” a organizacją pozarządową ze słowackiej miejscowości Sverzov to inicjatywa Jana Ślusarza, który zachęcił jednocześnie władze samorządowe Gminy Lipinki do wsparcia tego pomysłu i podpisania osobnej umowy. Stosowne rozmowy prowadzone były od zeszłego roku, a swój szczęśliwy finał znalazły właśnie dzisiaj.

W spotkaniu zorganizowanym na Słowacji brali udział ze strony słowackiej starosta Obec Sverzov Paweł Celuch wraz z małżonką, Prezes Stowarzyszenia “Sverzovka” Andrej Gilganic również z żoną, a także pani dyrektor miejscowej szkoły. W delegacji Lipinek znaleźli się Wójt Czesław Rakoczy z małżonką oraz przedstawiciele Zarzadu Towarzystwa “Jastrzębiec”: Prezes Piotr Popielarz i Wiceprezes Jan Ślusarz.

Współpraca ma na celu wymianę doświadczeń  w zakresie działalności samorządowej i i organizacji społecznych, zbliżenie mieszkańców Lipinek i Sverzova, a także wzajemne zrozumienie historii, tradycji, kultury gospodarki, życia rodzinnego i społecznego obu miejscowości. Strony będą się starać utrzymywać stały kontakt odpowiednio do swoich możliwości, zwłaszcza w ramach wizyt dzieci i młodzieży.

Delegacja ze Słowacji weźmie udział w obchodach 650-lecia Lokacji Wsi Lipinki, które planowane są na koniec lipca, natomiast na Słowację w połowie września wyjadą na specjalne seminarium lipińscy samorządowcy, działacze społeczni i sportowcy oraz przedstawiciele sołectw. Towarzystwo “Jastrzębiec” prowadzi starania o pozyskanie środków z Funduszu Wyszehradzkiego na zorganizowanie w Lipinkach spotkania integracyjnego połączonego np. z turniejem szachowym, zawodami strzeleckimi lub wycieczką umożliwiającą zapoznanie gości ze Słowacji z lokalnymi atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi. Natomiast Starosta Paweł Celuch proponuje uczestnictwo grupy dzieci z Gminy Lipinki w tzw. “taborze”, czyli letnim wypoczynku w Sverzovie.

Mamy wielką nadzieję, że uda się zrealizować choćby część z zamierzonych planów, a ożywienie obywatelskiej aktywności przyniesie społeczności Gminy Lipinki wymierne korzyści. Serdeczne podziękowania dla Jan Ślusarza – inicjatora nawiązania współpracy ze Sverzovem oraz Wójta Czesława Rakoczego za wsparcie tego pomysłu. Szczególne podziękowania należą się naszym słowackim przyjaciołom, którzy delegację z Lipinek przyjęli bardzo życzliwie, z iście staropolską gościnnością. Do zobaczenia w Lipinkach.