W czwartek 27 września 2012 roku odbyła się na starym cmentarzu parafialnym w Lipinkach wizja lokalna kaplicy Straszewskich. Wzięli w niej udział przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatura Nowy Sącz, ks. proboszcz Wacław Śliwa, a z ramienia Towarzystwa „Jastrzębiec” – Jan Ślusarz i Piotr Popielarz. 

Wizja lokalna kaplicy Straszewskich w Lipinkach to kolejny krok konieczny do wydania decyzji o wpisaniu tego obiektu do rejestru zabytków nieruchomych. Działania wspierane przez ks. proboszcza Wacława Śliwę zainicjowane zostały przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Specjaliści od ochrony zabytków z nowosądeckiej delegatury WUOZ na miejscu potwierdzili, że cmentarna kaplica Straszewskich to obiekt o wysokiej wartości kulturowej i w pełni zasługuje na ochronę. Stan budynku oceniono na dostateczny, chociaż kaplica wymaga niezwłocznego podjęcia remontu i konserwacji. Oczekujemy, że decyzja o wpisie do rejestru zabytków zapadnie w ciągu najbliższych miesięcy.

Przedstawiciele Towarzystwa „Jastrzębiec” omówili również z ks. proboszczem Wacławem Śliwą możliwości wykorzystania kaplicy w taki sposób, aby pełniła ważną funkcję użytkową dla mieszkańców naszej parafii. Wstępnie uzgodniono także przeprowadzenie 1 listopada całodobowej kwesty na obu lipińskich cmentarzach, z której środki przeznaczono by właśnie na kaplicę Straszewskich. Dodatkowo składka na tacę w Dzień Zaduszny podczas porannej mszy świętej w starym kościele w Lipinkach wykorzystana będzie na bieżące prace porządkowe na cmentarzu parafialnym.

Decyzję o szczegółach podjęte zostaną podczas spotkania Zarządu TPZL „Jastrzębiec” z ks. proboszczem Wacławem Śliwą, które odbędzie się w piątek 19 października 2012 roku w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach.