748 złotych zebrali mieszkańcy Bednarskiego, aby wesprzeć remont zabytkowego kościoła w Lipinkach. W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” kwestę przeprowadzili 14 sierpnia 2012 roku sołtys Bednarskiego Jerzy Piróg i Ewa Polaszek – szefowa miejscowego Koła Gospodyń Wiejskich.

Dziękujemy serdecznie mieszkańcom Bednarskiego za dar serca i chęć wsparcia prowadzonych przez ks. Jana Edlinga działań na rzecz ocalenia dla przyszłych pokoleń zabytkowego kościoła w Lipinkach. Sołtysowi Jerzemu Pirogowi i pani Ewie Polaszek należą się osobne podziękowania za inicjatywę włączenia się do kwesty oraz wielki wkład pracy i poświęcony czas.

W przeprowadzonej wczoraj kweście udział wzięło również kilkunastu mieszkańców Lipinek z okolic Sochacza oraz centrum miejscowości. Złożyli oni datki na sumę 380 złotych. Razem z wczorajszej kwesty na konto remontu starego kościoła w Lipinkach wpłynie suma 1128 złotych, a od początku zbiórki (po zamianie 5 euro na złotówki) kwota 9 030,37 złotych. Kwesta nadal trwa – do rozdysponowania pozostało jeszcze 38 okolicznościowych kalendarzy.

Przypominamy, że zbiórka publiczna na rzecz renowacji barokowego kościoła w Lipinkach przeprowadzana jest na mocy Decyzji Starosty Gorlickiego nr OR.5311.3.2012 z dnia 11 lipca 2012 roku. Puszki kwestarskie otwierane są komisyjnie, a z ich otwarcia sporządzane są za każdym razem stosowne protokoły. Kwestarze zaopatrzeni są w wymagane przez prawo identyfikatory opatrzone zdjęciem. Wysokość uzbieranych sum natychmiast podawana jest do wiadomości mieszkańców. Towarzystwo „Jastrzębiec” dokłada wszelkich starań, aby kwesta odbywała się zgodnie z przepisami prawa i całkowicie legalnie.

Protokół z otwarcia puszki kwestarskiej (kliknij, aby powiększyć):