Powoli dobiega końca drugi etap remontu zabytkowej Kaplicy Straszewskich na starym cmentarzu w Lipinkach. Tym razem Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” za pośrednictwem LGD „Beskid Gorlicki” pozyskało dotację w wysokości 77 tys. złotych na renowację fundamentów kaplicy oraz przepięknych drewnianych drzwi. Całość tegorocznych prac remontowych zamknie się w kwocie ponad 90 tys. złotych.

Zakres prac II etapu remontu

W ciągu ostatnich miesięcy udało się zabezpieczyć fundamenty Kaplicy Straszewskich. Zostały one odkopane, oczyszczone i zabezpieczone przed wilgocią. Jednocześnie wykonano drenaż wokół budynku i odprowadzenie wód deszczowych. Ogrom pracy kosztowała renowacja cokołu z piaskowca, a także rozebranie i ponowne złożenie schodów przed wejściem do kaplicy. Czekamy jeszcze na zakończenie prac zmierzających do przywrócenia dawnego piękna głównym drzwiom do Kaplicy Straszewskich. Na czas tych działań zostały one zdemontowane.

Kaplica odsłania swoje tajemnice

Prace przy zabytkowej kaplicy odsłoniły wiele jej tajemnic. Od południowej strony odkopano przylegający do budynku podziemny grobowiec Straszewskich. Pierwotnie posiadał on cześć nadziemną, która została później rozebrana. Grobowiec i prowadzące do części nadziemnej schody zostały po II wojnie światowej przysypane ziemią. Natomiast od północnej strony odsłonięto pierwotne wejście do krypty grobowej pod kaplicą. Nie wiadomo, kiedy zostało ono starannie zamurowane i również przysypane ziemią.

I etap remontu zakończył się w 2018 roku

Przypomnijmy, że Towarzystwo „Jastrzębiec” w 2018 roku zakończyło I etap prac remontowych Kaplicy Straszewskich. Obejmował rozebranie starego poszycia z blachy ocynkowanej oraz więźby dachowej, której część pamiętała jeszcze XIX wiek. Wykonano nową więźbę i deskowanie, a następnie dach kaplicy Straszewskich pokryty został blachą tytanowo-cynkową o grubości 0,70 mm. Na Kaplicę Straszewskich wrócił również po renowacji krzyż stalowy wraz z przepiękną złoconą kulą. Budynek wzbogacił się o półokrągłe rynny oraz rury spustowe.

Wsparcie władz samorządowych Gminy Lipinki

Remont Kaplicy Straszewskich nie byłby możliwy bez zaangażowania władz samorządowych Gminy Lipinki na czele z Wójtem Czesławem Rakoczym. Ze strony Towarzystwa „Jastrzębiec” wysiłek przygotowania dokumentów, koordynacji projektu i nadzoru nad pracami wziął na siebie Wiceprezes TPZL „Jastrzębiec” i Radny Gminy Lipinki Jan Ślusarz. Wszystkim, którzy przyczynili się do dotychczasowych postępów prac, składamy serdeczne podziękowania.

Początek prac remontowych (V/VI 2021) – fot. Jan Ślusarz
Stan z końca lipca 2021 – fot. Piotr Popielarz