Ksiądz dr Jan Edling otrzymał wczoraj (31 stycznia) w Dworze Karwacjanów w Gorlicach Most Starosty 2014 – prestiżową nagrodę przyznawaną dla osób zasłużonych dla kultury Ziemi Gorlickiej. Kandydaturę ks. Edlinga do tego wyróżnienia zgłosiło Towarzystwo przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Nagrodę Most Starosty przyznaje specjalna Kapituła, której przewodniczy Starosta Gorlicki Mirosław Wędrychowicz, a w jej skład wchodzą: Zofia Kamińska, Zdzisław Tohl, Bogusław Diduch i Tadeusz Mikrut. Kapituła w tym roku nominowała do tej nagrody 6 osób. Oprócz ks. Jana Edlinga nominację otrzymali Tadeusz Bochnia, Stanisław Bystrowicz, Piotr Czuchta, Henryk Kuś i Henryk Rąpała. Od roku 2011 przyznawane jest dodatkowe wyróżnienie dla młodych i zdolnych twórców kultury – Przęsło. W tym roku otrzymał je Teatr Wygwizdanego Aktora pod opieką Dominiki Kubali, a nominowany był Michał Gryga z Biecza.

Kapituła uhonorowała naszego rodaka za bezprzykładne zaangażowanie w ratowanie bezcennych zabytków Ziemi Gorlickiej oraz zasługi na rzecz wychowania i wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwłaszcza młodzieży niepełnosprawnej. Ksiądz Edling, który na co dzień wykłada w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, doprowadził do renowacji byłej cerkwi w Bednarce oraz uratował od zniszczenia i zapomnienia barokowy kościół w Lipinkach. Z jego inicjatywy i jego staraniem powstał Warsztat Terapii Zajęciowej oraz Diecezjalny Ośrodek Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach.

Zasługi ks. dra Jana Edlinga, który od wielu lat działa społecznie na rzecz Lipinek i Ziemi Lipińskiej, są nie do przecenienia. W uznaniu tych zasług Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” 18 listopada 2012 roku nadało ks. Edlingowi tytuł Honorowego Członka. Podczas wczorajszej gali laureat Mostu Starosty 2014 wyraził swą radość z faktu, że Towarzystwo „Jastrzębiec” stara się kontynuować jego dzieło i zawsze wspiera ideę ratowania do zniszczenia i zapomnienia tych pamiątek naszej kultury, które są niezbędne dla tożsamości Lipinek i Ziemi Lipińskiej. My ze swej strony cieszymy się, że zaangażowanie i wielka praca księdza Jana na rzecz lokalnej społeczności zostały w końcu zauważone i docenione.

RELACJA Z GALI MOSTY STAROSTY 2014 I GALERIA FOTOGRAFII