Przy pięknej i słonecznej pogodzie przeszła ulicami Lipinek tegoroczna procesja Bożego Ciała. Kolejny raz wierni lipińskiej parafii w przestrzeni publicznej manifestowali swoją wiarę, wspominając szczególnie Ostatnią Wieczerzę i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa.

Tradycyjnie procesja Bożego Ciała wyruszyła z Sanktuarium Wniebowzięcia NMP, aby przy czterech ołtarzach modlić się i rozważać związane tematycznie z Eucharystią fragmenty czterech Ewangelii. W tym roku pięknie przystrojone ołtarze przygotowane zostały przy zabytkowym dworze Byszewskich (Towarzystwo „Jastrzębiec”), obok domu państwa Gurbów (mieszkańcy i sąsiedzi), przy budynku GS Lipinki (pracownicy GS-u) oraz przy pomniku Jana Pawła II na placu kościelnym (Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży).