Lokalna Fundacja Oświatowa przy SP im. ks. J. Patrzyka w Lipinkach w ubiegłym roku zebrała z 1% naszych podatków 4 480,90 zł. To o ponad tysiąc złotych więcej niż w roku poprzednim. Gratulujemy i dziękujemy wszystkim za wsparcie.

Lokalna Fundacja Oświatowa w Lipinkach jest m.in. współorganizatorem Szachowego Turnieju Mikołajkowego

Lokalna Fundacja Oświatowa przy SP im. ks. J. Patrzyka w Lipinkach prowadzona przez Stanisława Brzegowskiego od wielu lat stara się uzupełnić ofertę Szkoły Podstawowej w Lipinkach o te elementy, które mają wpływ na harmonijny rozwój ucznia. Swe zadania realizuje m.in. poprzez naukę gry w szachy, zachęcanie do uczestnictwa oraz pomoc w organizacji konkursów z matematyki, poszerzanie czytelnictwa wśród uczniów, a także wspieranie nauki pływania dla najmłodszych. Na tyle wystarcza w dalszym ciągu skromnych środków.

Pamiętajmy, żeby przede wszystkim dbać o to, co nasze i w ten sposób umacniać patriotyzm lokalny. Postarajmy się odpowiednio docenić społeczną pracę i troskę o wychowanie i poziom kształcenia naszych dzieci. Już niebawem będziemy mieli ku temu kolejna okazję – rozliczenie PIT za 2017 rok. NIS Lipinek jak zawsze gorąco zachęca, aby 1% naszych podatków pozostał w Lipinkach.

Być może od przyszłego roku będzie ku temu więcej możliwości. Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” na swym pierwszym w tym roku spotkaniu, które odbyło się 17 stycznia, pozytywnie zarekomendował rozpoczęcie starań o przyznanie temu stowarzyszeniu statusu organizacji pożytku publicznego (OPP), co pozwoliłoby na pozyskiwanie 1% z podatków. Ostateczną decyzję podejmie X Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”, które zbierze się w niedzielę 25 lutego 2017 roku.

Fotografia: Lokalna Fundacja Oświatowa w Lipinkach jest m.in. współorganizatorem Szachowego Turnieju Mikołajkowego