W piątek 20 kwietnia Towarzystwo „Jastrzębiec” złożyło oficjalny wniosek o wpisanie kaplicy cmentarnej Straszewskich do rejestru zabytków nieruchomych. Wniosek złożony został w delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Nowym Sączu.
 
W gromadzeniu potrzebnej do zgłoszenia dokumentacji i innych działaniach na rzecz wpisania kaplicy cmentarnej do rejestru zabytków uczestniczyli członkowie TPZL „Jastrzębiec”: Wiktor Bubniak, Jan Szkaradek, Jan Ślusarz i piszący te słowa. Serdeczne podziękowania należą się za wsparcie ks. prob. Wacławowie Śliwie.

Warto wspomnieć, że 15 kwietnia dokumentacja fotograficzna kaplicy ze starego cmentarza została wzbogacona o zdjęcia więźby dachowej, strychu, pokrycia dachowego i elementów architektonicznych znajdujących się na dachu. Rekonesansu dokonali: Ryszard Osiński z Krakowa – sympatyk Towarzystwa „Jastrzębiec” i piszący te słowa.

Drewniana konstrukcja więźby dachowej kaplicy Straszewskich znajduje się w nadspodziewanie dobrym stanie. Równie solidne jest pokrycie dachowe, które choć pokryte rdzą, nie przepuszcza wody – trudno znaleźć na strychu przecieki. Widać, że konstrukcja dachu była poprawiana, zapewne nie tak dawno temu. Badanie strychu kaplicy odbywało się również pod kątem obecności w tym miejscu nietoperzy. Ostatecznie udało się odnaleźć jeden egzemplarz, który znajduje się na zdjęciu poniżej.

Obecnie będziemy oczekiwać na decyzję WUOZ w Krakowie i ewentualnie uzupełniać dokumentację. Potrwa to zapewne jakiś czas, ale formalne wpisanie kaplicy do rejestru zabytków nieruchomych otworzy drogę do starań o środki zewnętrzne. Jeszcze raz dziękuję wszystkim zaangażowanym w to zadanie za społeczną pracę, poświęcony czas i zaangażowanie finansowe.