Składam serdeczne podziękowania tym, którzy w soboty 26 maja i 2 czerwca przyszli na stary cmentarz w Lipinkach, aby swoją pracą i poświęconym czasem udowodnić, że los tego miejsca i jego wygląd nie są im obojętne. Łącznie porządkowały cmentarz 44 osoby.

Ta pokaźna grupa ludzi napawa optymizmem i pozwala z nadzieją spoglądać w przyszłość. Dwa dni pracy pozwoliły usunąć ze starego cmentarza tony śmieci, zwłaszcza tych najbardziej widocznych. To jednak dopiero początek przywracania naszemu cmentarzowi godnego wyglądu. Aby przestać się wstydzić, potrzeba większego zaangażowania ludzi i środków finansowych.

Dziękuję wójtowi gminy Lipinki Czesławowi Rakoczemu za załatwienie w pierwszą sobotę koparki i wzięcie na barki władz samorządowych kwestii wywiezienia zebranych śmieci na wysypisko. Dziękuję ks, proboszczowi Wacławowi Śliwie za odczytanie z ambony zachęty do wzięcia udziału w akcji sprzątania cmentarza. Gorące podziękowania dla sołtysów z Lipinek, Pagorzyny i Bednarskiego, którzy sumiennie wzięli udział w pracach porządkowych. Osobne podziękowania należą się naszym harcerzom z Krzysztofem Dedą na czele, sprzątającym okolice grobu powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza. Dziękuję na koniec pozostałym, a wśród nich członkom TPZL „Jastrzębiec”.

Za wypożyczenie sprzętu potrzebnego do wynoszenia śmieci z trudno dostępnych miejsc oraz zaopatrzenie ekipy sprzątającej w rękawice robocze dziękuję Stanisławowi Brzegowskiemu. Worki na śmieci udostępniła sołtys Lipinek – Czesława Jurusik.

Oto wszyscy, którzy pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel:
Krystyna Babiś, Kazimierz Białoń, Witold Bochenek, Jakub Brzegowski, Paweł Gurbisz, Michał Janek, Przemysław Janek, Czesława Jurusik, Danuta Karp-Opałka, Józef Knapik, Mateusz Knapik, Tomasz Knapik, Filip Nawab, Henryk Opałka, Karol Opałka, Jerzy Piróg, Łukasz Piróg, Piotr Popielarz, Jan Skałba, Aleksander Szary, Aleksandra Ślusarz, Dominik Ślusarz, Jan Ślusarz, Natalia Ślusarz, Piotr Ślusarz, Stanisław Ślusarz, Dorota Świątek, Andrzej Tylawski, Marian Wolski oraz harcerze: Krzysztof Deda, Magdalena Bubniak, Paweł Bubniak, Paweł Gutt, Zuzannna Knapik, Julia Kosińska, Mateusz Kosiński, Katarzyna Polaszek, Katarzyna Popielarz, Martyna Rusyn, Felicja Rybczyk, Justyna Szetela, Zuzanna Trybus, Filip Weron, Alicja Zagórska.

Co dalej? W ciągu najbliższych dni ustalimy termin kolejnych prac na cmentarzu. Tym razem potrzebujemy pilarzy i kosiarzy, którzy spróbują oczyścić cmentarz z krzaków, samosiejek i reszty trawy. Do końca roku trzeba będzie także usunąć resztę śmieci, bo nie wszystko zostało jeszcze wywiezione. Kolejna sprawa to ustawienie na cmentarzu większej liczby kontenerów i doprowadzenie do ich regularnego wywożenia. I rzecz najważniejsza – niedopuszczenie do pojawiania się nowych śmietnisk. ten ostatni punkt będzie zapewne najtrudniejszy do realizacji.

Wszystkich, którzy nie mogli wziąć udziału w ostatnich akcjach, zapraszam do współpracy – na pewno zdążycie, bowiem pracy wystarczy na długi czas. Warto jednak pamiętać, że w przyszłym roku przypada rocznica 650-lecia lokacji Lipinek. Nie wyobrażam sobie świętowania tej rocznicy w sytuacji, kiedy miejsce pochówku naszych przodków nie będzie wyglądało należycie. Najpierw trzeba posprzątać dom, potem świętować!