5 lutego odbyło się I Walne Zgromadzenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Wzięło w nim udział 21 Członków Założycieli oraz 6 sympatyków i kandydatów na członków Towarzystwa „Jastrzębiec”. Troje z nich złożyło deklaracje członkowskie.

Zebrani w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach podjęli kilka ważnych uchwał. Na początek przyjęli Regulamin Walnego Zgromadzenia uściślający procedury obradowania najwyższej z władz Towarzystwa „Jastrzębiec”.

Gorącą dyskusję wywołała kwestia wysokości składek członkowskich. Ostatecznie większość zebranych opowiedziała się za kwotą 5 zł miesięcznie, choć pojawiły się głosy, że składka powinna być wyższa. Wysokość składki ustalana będzie przez Walne Zgromadzenie corocznie – powyższa składka obowiązywać będzie do końca roku 2012.

Uczestnicy obrad I Walnego Zgromadzenia wytyczyli też główne kierunki pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na bieżący rok. Są wśród nich: podjęcie starań o przywrócenie godnego wyglądu staremu cmentarzowi, monitorowanie i wpływanie na tempo prac przy renowacji zabytkowego parku i dworu w Lipinkach, stworzenie przy Towarzystwie „Jastrzębiec” klubu szachowego czy stałe zajęcia ze strzelectwa dla dzieci i młodzieży.

Na rynek lokalny powróci „Gazeta Lipińska”, której pierwszy numer może się już ukazać w marcu. Plany wydawnicze Towarzystwa „Jastrzębiec” obejmują również wydanie informatora biograficznego Ziemi Lipińskiej „Kto jest kim” oraz opracowanie i rozprowadzenie kalendarza Ziemi lipińskiej z fotografiami Wiktora Bubniaka. Pozyskane fundusze przeznaczone zostaną m.in. na ratowanie zabytkowych nagrobków na starym cmentarzu i rozpadających się kapliczek.

Zebrani jednogłośnie przyjęli oświadczenie w sprawie obrony dobrego imienia Lipinek i Gminy Lipinki, w którym wyrażają oburzenie artykułem p. Ewy Bugno zamieszczonym 10 stycznia 2012 roku w gorlickim dodatku „Gazety Krakowskiej”. Również jednogłośnie I Walne Zgromadzenie Towarzystwa „Jastrzębiec” przyjęło apel do Wójta Gminy Lipinki i władz samorządowych o przyspieszenie prac zmierzających do renowacji zabytkowego parku i dworu w Lipinkach.

Na drugim w tym roku posiedzeniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”, które odbędzie się jeszcze w tym miesiącu, formalnie przyjęci zostaną nowi członkowie naszej organizacji, którzy dziś złożyli deklaracje członkowskie. Są nimi: pani poseł Barbara Bartuś, Łukasz Piróg i Andrzej Czechowicz. Wszystkie uchwały oraz plan pracy, apel i oświadczenie znajdziecie w najbliższych dniach na stronie towarzystwojastrzebiec.pl w zakładce Dokumenty.