Podczas składki na tacę w Środę Popielcową udało się zebrać 807 złotych na utrzymanie starego cmentarza w Lipinkach. Składkę we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Lipińskiej  „Jastrzębiec” przeprowadziła Parafia Lipinki.

Od kilku lat trwają, zainicjowane przez Towarzystwo „Jastrzębiec”, mozolne starania o przywrócenie staremu cmentarzowi w Lipinkach godnego wyglądu. Potrzeba na to sporych nakładów finansowych. Obecnie, doliczając składkę z ubiegłorocznego Dnia Zadusznego (484 zł) , TPZL „Jastrzębiec” dysponuje na ten rok sumą niespełna 1300 złotych. Na co pozwoli ta kwota w 2016 roku?

Za zebrane pieniądze uda się pięciokrotnie (w odstępach 5-6 tygodniowych) wykosić stary cmentarz w Lipinkach. Jeśli rok będzie suchy, wystarczy to w zupełności. Niestety, te raczej skromne działania pochłoną całą sumę. Aby myśleć o innych pracach, potrzeba znacznie większych środków.

Dziękujemy serdecznie wszystkim darczyńcom. Gorące podziękowania za wsparcie inicjatywy uporządkowania starego cmentarza w Lipinkach składamy Ks. Proboszczowi Wacławowi Śliwie oraz Wójtowi Czesławowi Rakoczemu i Gminie Lipinki za dbanie o wywożenie śmieci z terenu cmentarza.