We wtorek 19 czerwca 2012 roku o godz. 18.00 odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach (stara plebania) posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej, w którym wezmą również udział członkowie Komisji Rewizyjnej.  Proponowany porządek posiedzenia poniżej:

Porządek posiedzenia Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”

Nr 4/2012
z dn. 19 czerwca 2012 roku

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
  3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie sprawozdania z działalności TPZL „Jastrzębiec” w okresie od 22 kwietnia do 18 czerwca 2012 roku.
  5. Omówienie akcji porządkowania starego cmentarza w Lipinkach i podjęcie decyzji na temat dalszych działań w tej sprawie.
  6. Przedstawienie możliwości wsparcia działań ks. Jana Edlinga zmierzających do renowacji zabytkowego kościoła w Lipinkach oraz dyskusja.
  7. Omówienie możliwości włączenia się TPZL „Jastrzębiec w przygotowanie obchodów 650-lecia lokacji Lipinek oraz dyskusja.
  8. Sprawy bieżące.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zamknięcie posiedzenia.