Na drugim w tym roku posiedzeniu Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec” i Komisji Rewizyjnej, które odbyło się w piątek 24 lutego, omówiono wspólnie z ks. Proboszczem Wacławem Śliwą plany przywrócenia godnego wyglądu kaplicy cmentarnej i staremu cmentarzowi w Lipinkach.

Podczas spotkania wszyscy jego uczestnicy jednomyślnie zgodzili się, że należy wspólnymi siłami rozpocząć starania zmierzające do uporządkowania tego miejsca, tak ważnego dla wszystkich mieszkańców Lipinek i Pagorzyny. Ze swej strony ks. Proboszcz Wacław Śliwa zadeklarował dla Towarzystwa „Jastrzębiec” wszelką pomoc i wsparcie w rozwiązywaniu problemów starego cmentarza.

Zarząd podjął zatem oficjalną uchwałę o nawiązaniu współpracy Towarzystwa „Jastrzębiec” z Parafią p.w. Wniebowzięcia NMP w Lipinkach. Już w przyszłym miesiącu członkowie Towarzystwa będą gromadzić dokumentację, która pozwoli na wprowadzenie kaplicy cmentarnej do rejestru zabytków. Umożliwi to zdobywanie w przyszłości środków na jej remont. Sporządzona zostanie również dokumentacja fotograficzna tej zaniedbanej obecnie zabytkowej budowli.

Ważne będzie stopniowe porządkowanie terenu cmentarza, usunięcie zalegających tu śmieci i niedopuszczenie do ponownego tworzenia się hałd odpadków przy cmentarnej ścieżce. Tym działaniom towarzyszyć musi sukcesywne odkrzaczenie i równanie terenu, aby można go było w przyszłości regularnie wykaszać. Konieczna jest także inwentaryzacja najcenniejszych nagrobków znajdujących się na starym cmentarzu w Lipinkach oraz zdobywanie środków na ich renowację.

Te działania, w które, jesteśmy przekonani, włączą się także liczni mieszkańcy naszej miejscowości, mogą być wspaniałym uświetnieniem zbliżającej się rocznicy 650-lecia lokacji Lipinek, która przypadnie na 2013 rok. Przywrócenie do godnego stanu starego cmentarza byłoby nie tylko wyrazem szacunku dla naszych przodków spoczywających tam. To także znak szacunku dla nas samych, mieszkających na tej ziemi współcześnie.

Podczas piątkowych obrad omówiono również plany wydania w przyszłym roku informatora biograficznego Ziemi Lipińskiej, który zbierałby portrety wszystkich pragnących upamiętnić swoje imię w rocznicę 650-lecia lokacji naszej miejscowości – dochód przeznaczony zostałby właśnie na ratowanie starego cmentarza. Przedyskutowano także z ks. Proboszczem pomysł przeprowadzenia w dzień Wszystkich Świętych kwesty na obydwu lipińskich cmentarzach, z której dochód przeznaczony zostałby na ten sam cel. O szczegółach podejmowanych działań informować będziemy na bieżąco. Już teraz prosimy zainteresowanych tymi pomysłami o współpracę.

W piątek 24 lutego Zarząd przyjął również czworo nowych członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Są to: poseł Barbara Bartuś, Andrzej Czechowicz, Filip Nawab i Łukasz Piróg. Wszystkie wymienione osoby złożyły deklaracje członkowskie w lutym tego roku. Tym samy liczba członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec” wzrosła do 30 osób. Gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz Ziemi Lipińskiej.

W trakcie obrad podjęto decyzję o przejęciu wydawania „Gazety Lipińskiej” i stworzeniu Redakcji tego pisma. Do powołania Redakcji „Gazety Lipińskiej” Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” upoważnił piszącego te słowa. Zadecydowano także o stworzeniu wspólnie z Fundacją Oświatową im. ks. Jana Patrzyka klubu dla miłośników szachów, który działałby w ośrodku rekolekcyjnym w Lipinkach.

Wszystkich zainteresowanych współpracą lub wstąpieniem w poczet członków Towarzystwa „Jastrzębiec” odsyłam na naszą oficjalną stronę. Jest ona obecnie w trakcie tworzenia, ale już najdziecie tam Statut, deklarację członkowską i wskazówki, jak zostać członkiem naszego stowarzyszenia – KLIKNIJ TU. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy (popielarz@elipinki.pl) lub telefoniczny (600 605 588).