Podczas przeprowadzonej podczas Środy Popielcowej składki na tacę na porządkowanie starego cmentarza w Lipinkach zebrano sumę 1656,60 zł. Gorąco dziękujemy wszystkim Parafianom i Księdzu Proboszczowi Wacławowi Śliwie.

Pieniądze zebrane podczas wszystkich mszy świętych rozpoczynających okres Wielkiego postu zostały w całości przekazane Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. Zebrana suma zostanie wykorzystana na tegoroczne prace porządkowe na starym cmentarzu w Lipinkach. Naszym celem pozostaje przywrócenie temu ważnemu miejscu godnego wyglądu.

Warto pamiętać, że Towarzystwo „Jastrzębiec” dysponować będzie na ten cel sumą wynoszącą łącznie 2248,60 zł. Do pieniędzy zebranych w tym tygodniu trzeba bowiem dodać te, które przekazane zostały po składce na tacę przeprowadzonej w zabytkowym kościele w Lipinkach w Dzień Zaduszny, a uzbierano wtedy 592 zł. O przeznaczeniu tej kwoty dyskutować będą członkowie Towarzystwa podczas III Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się już 24 lutego 2013 roku.

Pierwsze prace porządkowe na starym cmentarzu w Lipinkach rozpoczną się już wiosną. Jesteśmy przekonani, że w tym roku uda się nie tylko wykaszać teren cmentarza, lecz także poczynić kolejne kroki, aby miejsce tak ważne dla naszej społeczności odzyskiwało swój sakralny charakter. Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim ludziom dobrej woli, którzy swą pracą i datkami przyczyniają się, aby cel ten osiągnąć jak najszybciej.