Informuję, że najbliższe posiedzenie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” odbędzie się w piątek 24 lutego 2012 roku, o godz. 18.00 w Diecezjalnym Ośrodku profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach. W posiedzeniu wezmą udział zaproszeni członkowie Komisji Rewizyjnej Towarzystwa „Jastrzębiec” oraz Ks. Wacław Śliwa – Proboszcz Parafii Lipinki.

Porządek posiedzenia Zarządu
Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”
nr 2/2012 z dn. 24 lutego 2012 roku

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Zarządu.
 3. Przedstawienie proponowanego porządku posiedzenia i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Spotkanie z zaproszonym gościem Ks. Proboszczem Wacławem Śliwą i dyskusja na temat podjęcia działań zmierzających do stopniowej renowacji kaplicy cmentarnej wraz z terenem starego cmentarza w Lipinkach.
 5. Podjęcie uchwały nr 6/2/2012 w sprawie nawiązania współpracy Towarzystwa „Jastrzębiec” z Parafią Lipinki p.w. Wniebowzięcia NMP.
 6. Podjęcie uchwały nr 7/2/2012 w sprawie otworzenia przy Towarzystwie „Jastrzębiec” amatorskiego klubu szachowego.
 7. Podjęcie uchwały nr 8/2/2012 w sprawie przejęcia przez Towarzystwo „Jastrzębiec” wydawania „Gazety Lipińskiej” i upoważnienia do powołania do życia Redakcji tego pisma.
 8. Przedstawienie deklaracji członkowskich złożonych przez kandydatów na członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec” i dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały nr 9/2/2012 w sprawie przyjęcia nowych członków zwyczajnych Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.

 

Prezes Towarzystwa „Jastrzębiec”
Piotr Popielarz