30 lipca 212 roku odbyło się piąte w tym roku posiedzenie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Głównym tematem obrad było omówienie szczegółów zaplanowanej na 4 sierpnia 2012 roku zbiórki publicznej na rzecz ratowania zabytkowego kościoła w Lipinkach. W związku z tym w spotkaniu wzięli również udział zaproszeni goście – wolontariusze, którzy zgodzili się przeprowadzić sierpniową kwestę.

Członkowie Zarządu podjęli również uchwałę o zaproszeniu do zbiórki publicznej Danuty Karp-Opałki, Waldemara Kupca i Agnieszki Zajdel. W poczet członków zwyczajnych TPZL „Jastrzębiec” przyjęty został Marian Popielarz z Bytomia, którego korzenie znajdują się w Lipinkach. To 31 członek naszego Towarzystwa.