W środę 8 lutego 2017 roku  w Domu Ludowym w Lipinkach odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Zarządu TPZL „Jastrzębiec” poświęcone przede wszystkim przygotowaniu IX Walnego Zgromadzenia Członków.

Zarząd podjął decyzję o zwołaniu IX Walnego Zgromadzenia na niedzielę 5 marca 2017 roku (godz. 18.00). Członkowie „Jastrzębca”, korzystając z uprzejmości ks. dyr. Rafała Breja, spotkają się w świetlicy ośrodka rekolekcyjnego w Lipinkach. Podczas spotkania ustalono propozycje porządku obrad i planu pracy na rok 2017. Członkowie Zarządu opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowej wysokości składki członkowskiej.

Prezes TPZL „Jastrzębiec” przedstawił ponadto sprawozdanie z ostatnich miesięcy działalności, a zwłaszcza pozyskanie w grudniu ubiegłego roku darowizny z Brazylii. 1600 zł na cele statutowe Towarzystwa „Jastrzębiec” przekazała brazylijska rodzina Gondek, której przedstawiciele w maju 2016 roku, korzystając z pomocy „Jastrzębca”, zwiedzali Lipinki i poszukiwali swoich korzeni. Przodkowie Gondków wyemigrowali do miasta Araucaria w Brazylii na początku XX wieku.

W posiedzeniu Zarządu uczestniczyli: Piotr Popielarz, Jan Ślusarz, Maria Zajdel, Krystyna Babiś i Jan Szkaradek. Dziękujemy kol. Czesławie Jurusik za udostępnienie pomieszczenia na spotkanie 🙂