W dniu 13 marca 2022 roku o godz. 19.00 w Diecezjalnym Ośrodku Profilaktyki i Wychowania im. Św. Józefa w Lipinkach odbędzie się XIV Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”.

Porządek XIV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”:

 1. Otwarcie obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec” przez Prezesa Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 2. Wybór Przewodniczącego XIV Walnego Zgromadzenia Towarzystwa „Jastrzębiec”.
 3. Wybór Sekretarza oraz Członka Prezydium.
 4. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał, przedstawienie proponowanego porządku obrad i przyjęcie go z ewentualnymi zmianami.
 5. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania merytorycznego i finansowego Towarzystwa za rok 2021.
 6. Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej na temat pracy Zarządu oraz finansów za rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały nr 1/42/2022/XIVWZ w sprawie przyjęcia/nieprzyjęcia sprawozdania finansowego Towarzystwa” za rok 2021.
 8. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 9. Zgłaszanie kandydatów i wybór Prezesa TPZL „Jastrzębiec”.
 10. Podjęcie uchwały nr 2/43/2022/XIVWZ zatwierdzającej wybór Prezesa TPZL „Jastrzębiec”.
 11. Zgłaszanie kandydatów i wybór Wiceprezesa TPZL „Jastrzębiec”.
 12. Podjęcie uchwały nr 3/44/2022/XIVWZ zatwierdzającej wybór Wiceprezesa TPZL „Jastrzębiec”.
 13. Zgłaszanie kandydatów i wybór Skarbnika TPZL „Jastrzębiec”.
 14. Podjęcie uchwały nr 4/45/2022/XIVWZ zatwierdzającej wybór Skarbnika TPZL „Jastrzębiec”.
 15. Zgłaszanie kandydatów i wybór Członków Zarządu TPZL „Jastrzębiec”.
 16. Podjęcie uchwały nr 5/46/2022/XIVWZ zatwierdzającej wybór Członków Zarządu TPZL „Jastrzębiec”.
 17. Zgłaszanie kandydatów i wybór Członków Komisji Rewizyjnej TPZL „Jastrzębiec”.
 18. Podjęcie uchwały nr 6/47/2022/XIVWZ zatwierdzającej wybór Członków Komisji Rewizyjnej TPZL „Jastrzębiec”.
 19. Przedstawienie propozycji Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2022 i dyskusja.
 20. Podjęcie uchwały nr 7/48/2022/XIVWZ zatwierdzającej Plan Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2022.
 21. Dyskusja na temat wysokości składki członkowskiej w roku 2022.
 22. Podjęcie uchwały nr 8/49/2022/XIVWZ zatwierdzającej wysokość składki członkowskiej Towarzystwa „Jastrzębiec” na rok 2022.
 23. Sprawy bieżące i wolne wnioski.
 24. Zamknięcie obrad XIV Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa „Jastrzębiec”.