Zgodnie z kilkuletnią już tradycją składka na tacę zbierana podczas wszystkich mszy świętych odprawionych w Środę Popielcową w kościele parafialnym w Lipinkach przeznaczona zostanie na porządkowanie miejscowego starego cmentarza.

W tym roku mieszkańcy Lipinek przekazali na ten cel kwotę 1126,45 zł. Zebrana suma wykorzystana zostanie przede wszystkim na regularne wykaszanie terenu cmentarza parafialnego oraz drobne porządki. Prace te koordynuje Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej Jastrzębiec, które z okazji 100-lecia Niepodległości planuje również wykonanie nagrobka powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza wraz z okolicznościową tablicą. Na ten cel zakupiony już został w zeszłym roku kamień piaskowiec. Wiosną ruszy również przerwany na czas zimy remont dachu na Kaplicy Straszewskich. O tych działaniach prowadzonych przez TPZL „Jastrzębiec” napiszemy obszernie w późniejszym czasie.

Za przeprowadzenie składki na tacę podczas Środy Popielcowej Zarząd Towarzystwa „Jastrzębiec” składa podziękowania na ręce Ks. Proboszcza Wacława Śliwy. Gorąco dziękujemy także wszystkim mieszkańcom Lipinek i ościennych miejscowości za ofiarność i wsparcie dla idei przywrócenia staremu cmentarzowi godnego wyglądu, za który nie będziemy musieli się wstydzić. Chętnych do pomocy zapraszamy do wspólnej pracy.

Na fotografiach: Mogiła powstańca styczniowego Ludwika Miętty-Mikołajewicza – rotmistrza jazdy 1863, oficera w oddziale Kurowskiego, który podczas bitwy o Miechów poprowadził szarżę na rosyjskie roty stojące na miechowskim rynku.