W piątek 10 lutego 2023 roku odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie Zarządu Towarzystwa „Jastrzębiec”. Obrady poświęcone były głównie organizacji XV Walnego Zgromadzenia.

Zarząd postanowił ustanowić datę Walnego Zgromadzenia na 5 marca 2023 roku, przyjął również propozycję planu pracy na 2023 rok, która zostanie przedstawiona na Walnym Zgromadzeniu TPZL. Na podstawie złożonej deklaracji dokonano oficjalnego przyjęcia w poczet członków Towarzystwa „Jastrzębiec” kol. Renaty Rybczyk z Lipinek, która od lat czynnie uczestniczyła w Kwestach Listopadowych na rzecz remontu Kaplicy Straszewskich.

Członkowie Zarządu rozpatrzyli również złożone w lutym br. rezygnacje z członkostwa oraz podjęli decyzję o skreśleniu z listy członków osób, które od wielu lat nie biorą żadnego udziału w pracach Towarzystwa i nie opłacają składek członkowskich. Decyzją Zarządu przyjęto rezygnację następujących członków: Witolda Bochenka, Stanisława Brzegowskiego i Joanny Ludwin- Sendeckiej. Z listy skreślono ponadto Tomasza Świerzowskiego i Jana Woźniaka.

Zarząd TPZL serdecznie dziękuje wszystkim, którzy zdecydowali się opuścić szeregi organizacji, i wyraża wdzięczność za wszelkie wcześniejsze zaangażowanie i każdy podjęty wysiłek na rzecz Towarzystwa „Jastrzębiec”.