W czwartek 12 września odbyło się piąte już w tym roku spotkanie Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej “Jastrzębiec”. Podczas posiedzenia, na które przybył zaproszony ks. proboszcz Wacław Śliwa, omówiono jesienne działania na rzecz ratowania starego cmentarza w Lipinkach.

Zebrani jednogłośnie zgodzili się, aby wzorem ubiegłego roku przeprowadzić w dzień Wszystkich Świętych na obu lipińskich cmentarzach II Kwestę Listopadową “Jastrzębca”, z której dochód przeznaczony zostanie na remont Kaplicy Straszewskich. Przypomnijmy, że w ubiegłym roku podczas kwesty w dzień 1 listopada udało się zebrać sumę 6042,23 zł. Kwota ta w całości znajduje się na koncie TPZL “Jastrzębiec”. Nadal oczekujemy na wpis Kaplicy Straszewskich do rejestru zabytków – obecnie czekamy na ostateczną decyzję Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie, gdzie w czerwcu trafiły dokumenty z Nowego Sącza.

Ponadto Towarzystwo “Jastrzębiec” miało do dyspozycji kwotę 2248,60 zł, którą mieszkańcy parafii Lipinki ofiarowali na składki w Dzień Zaduszny oraz Środę Popielcową. Z tej sumy ok. 1,5 tys. zł wykorzystane zostało na finansowanie prac porządkowych na starym cmentarzu – głownie wykaszanie i odkrzaczanie terenu cmentarza. Za te pieniądze zakupiono paliwo do wykaszarek, linkę tnącą, worki na śmieci, rękawice ochronne, napoje oraz batoniki dla pracujących na cmentarzu. Osoby pracujące wykorzystywały swój prywatny sprzęt, a pracę wykonywały nieodpłatnie.

Podczas sierpniowego spotkania Zarządu TPZL podjęto uchwałę, aby resztę sumy zebranej ze składek przeznaczyć na uporządkowanie oraz renowację grobu Rodzin Dobruckich i Bembnów. Pomysł ten w ostatni czwartek zaakceptował także ks. proboszcz Wacław Śliwa. Zakres prac obejmie wymianę rozsypującego się murku, wyczyszczenie, naprawę i pomalowanie ozdobnej kraty otaczającej grób. Trzeba będzie również usunąć znajdujące się przy murku i na grobie pniaki. Wnętrze zostanie zabezpieczone geowłókniną i zasypane grysem. Prace zgodziła się wykonać do Wszystkich Świętych (w dużej części nieodpłatnie) jedna z lipińskich firm budowlanych.

W trakcie spotkania zgodzono się, aby na wiosnę, w miarę posiadanych środków, wyrównać teren starego cmentarza od “dzikiej drogi” w dół do ogrodzenia, czyli tę część na której m. in. znajduje się grób Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata – ks. Jana Patrzyka i główny neogotycki krzyż cmentarny. Te prace pozwoliłyby w przyszłości na użycie na tym terenie kosiarki. Jeszcze jesienią członkowie TPZL “Jastrzębiec” podejmą próbę ponownego złożenia i ustawienia w pionie niektórych nagrobków.

W sierpniu podczas akcji porządkowania starego cmentarza przed odpustem w Lipinkach pracowali: Krystyna Babiś, Andrzej Czechowicz, Piotr Popielarz, Jan Ślusarz. Szczególne podziękowania należą się mieszkańcom Pagorzyny, którzy nie zapomnieli o miejscu, w którym spoczywają kości ich przodków. W akcję sprzątania włączyli się: Jan Dybaś, Jan Kokoczka, Tadeusz Knapik, Józef Krygowski, Stanisław NiemiecJan Skałba. Serdeczne Bóg zapłać!