Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” w najbliższą niedzielę 20 września o godz. 14.00 organizuje rekreacyjne zawody strzeleckie z karabinka pneumatycznego dla wszystkich chętnych osób, młodzieży i dorosłych. Zawody odbędą się w strzelnicy zorganizowanej na placu poniżej starego kościoła w Lipinkach.

Konkurencja strzelecka przeprowadzona zostanie z karabinka pneumatycznego (wiatrówki) kal. 4,5 mm do tarczy TS-1/2 z odległości 10 metrów, z pozycji strzeleckiej leżąc z wykorzystaniem podpórki, a każdy uczestnik odda 3 strzały próbne i 10 strzałów ocenianych w łącznym czasie 13 minut. Wynik strzelania stanowić będzie suma 10-ciu najlepszych strzałów zawodnika.

Prowadzona będzie punktacja indywidualna w czterech kategoriach, osób dorosłych: mężczyzn i kobiet oraz dzieci: chłopców i dziewcząt do 18 roku życia. Dla najlepszych zawodników w każdej kategorii przewidywane są wyróżnienia w formie pucharów a dodatkowo miejsca I-III w każdej kategorii nagradzane będą okolicznościowymi dyplomami.

Dla zachowania warunków bezpieczeństwa zawodnicy strzelać będą z karabinków będących w dyspozycji organizatora zawodów, zobowiązani są do zachowania zasad bezpieczeństwa przekazanych przez prowadzącego strzelanie oraz wykonywać jego polecenia w trakcie strzelania.