W niedzielę 2 marca 2014 roku obradowało V Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec”. W zebraniu przeprowadzonym w Domu Ludowym w Lipinkach wzięło udział 20 osób.

Głównym tematem posiedzenia było uchwalenie Planu Pracy Towarzystwa „Jastrzębiec” na 2014 rok. Nadal głównym priorytetem działań stowarzyszenia pozostaje sprawa uporządkowania starego cmentarza w Lipinkach i remontu Kaplicy Straszewskich. Członkowie TPZL zadecydowali przede wszystkim o podjęciu prac nad przygotowaniem projektu remontu kaplicy cmentarnej, którą w zeszłym roku udało się wpisać do rejestru zabytków nieruchomych Małopolski.

Na starym cmentarzu w Lipinkach kontynuowane będą prace porządkowe (akcje w kwietniu i sierpniu) oraz remonty kolejnych nagrobków. Fundusze na ten cel pozyskiwane są we współpracy z Parafią Lipinki. W tym roku zamiast zbiórki na tacę w Środę Popielcową zorganizowana zostanie specjalna zbiórka do puszek po wszystkich mszach świętych w jedną z niedziel Wielkiego Postu. Dokładny termin zostanie podany już niedługo.

W kalendarzu TPZL „Jastrzębiec” nie zabraknie ciekawych imprez i wydarzeń. Już w czwartek 13 marca spotkanie z podróżnikiem – Alicją Mojko, która opowie o swej wyprawie do Tybetu i Chin. W niedzielę 11 maja zaplanowany jest kolejny marszobieg na Cieklinkę zakończony ogniskiem integracyjnym w Bednarce. W czerwcu przeprowadzone zostaną II Zawody Strzeleckie Towarzystwa „Jastrzębiec”, a we wrześniu III Otwarte Amatorskie Mistrzostwa Szachowe Ziemi Lipińskiej. W październiku jesienna wyprawa na Plisz, a w listopadzie III Kwesta Listopadowa na Remont Kaplicy Straszewskich.

Towarzystwo „Jastrzębiec” nadal będzie prowadziło starania o pozyskanie środków zewnętrznych. Kilka dni temu zakończono przygotowania wniosku o dotację do Funduszu Wyszehradzkiego na warsztaty astronomiczno-szachowe połączone z piknikiem naukowym. Gdyby udało się na ten projekt pozyskać fundusze, to wzięłaby w nim udział młodzież ze Słowacji (z zaprzyjaźnionego Sverzowa), z OSP Siedlce oraz z Lipinek. Inne zamierzenia TPZL to monitorowanie prac nad ratowaniem zabytkowego dworu i parku w Lipinkach, podtrzymywanie i zacieśnianie więzów z Polonią Lipińską czy wycieczka integracyjna.

Obecni na V Walnym Zgromadzeniu wspierający Towarzystwo i rodzinie związani z Lipinkami Jakub Wszołek i Aleksandra Bojakowska poddali propozycję wydania własnym kosztem specjalnego folderu promującego zabytkowy kościół w Lipinkach. Pomogą również w przygotowaniu projektu i wykonaniu znaczka organizacyjnego dla wszystkich członków Towarzystwa „Jastrzębiec”. Ważnym wydarzeniem będzie ponadto zaplanowane na listopad 2014 roku VI Walne Zgromadzenie Członków TPZL „Jastrzębiec”, podczas którego wprowadzone zostaną kosmetyczne zmiany do Statutu stowarzyszenia.

Członkowie Towarzystwa po wysłuchaniu sprawozdania prezesa TPZL na temat kłopotów lokalowych organizacji, które utrudniają sprawne działanie, podjęli specjalną uchwałę. Upoważnili w niej prezesa „Jastrzębca” do podjęcia starań o pozyskanie od władz samorządowych lokalu na siedzibę stowarzyszenia. Działania te prowadzone będą wspólnie z Zarządem Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Lipinkach, który również boryka się z problemami lokalowymi. Wstępne rozmowy z Wójtem Gminy Lipinki Czesławem Rakoczym, który życzliwie i ze zrozumieniem podszedł do problemu, pozwalają mieć nadzieję na rozwiązanie kłopotów dwóch największych organizacji pozarządowych na terenie Lipinek.

Niedzielne obrady Towarzystwa „Jastrzębiec” to także jednogłośne przyjęcie sprawozdania finansowego Zarządu za rok 2014 przygotowanego przez panią skarbnik Marię Zajdel, które pozytywnie zaopiniowała Komisja Rewizyjna pod przewodnictwem pana Tomasza Knapika. Uczestniczący w obradach członkowie TPZL nie zmienili również wysokości składki członkowskiej, która nadal będzie wynosiła 60 zł rocznie. W najbliższych dniach podjęta zostanie również inicjatywa obywatelska związana ze zwiększeniem bezpieczeństwa na drodze powiatowej w stronę Rozdziela.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lipińskiej „Jastrzębiec” składa serdeczne podziękowania wszystkim, którzy poświęcili swój niedzielny czas na tak owocne obrady. Przypominamy jednocześnie, że wszyscy, którzy pragną pracować na rzecz Lipinek, mogą wstąpić w szeregi „Jastrzębca”.