26 maja i 2 czerwca odbędzie się akcja sprzątania starego cmentarza w Lipinkach. Do włączenia się w tę inicjatywę zapraszamy mieszkańców Lipinek, Pagorzyny i Rozdziela, którzy pragną, aby miejsce pochówku naszych przodków odzyskało godny wygląd!

Szczegóły akcji porządkowania starego cmentarza uzgodnione zostały na zorganizowanym 28 kwietnia 2012 roku przez Towarzystwo „Jastrzębiec” spotkaniu poświęconym przyszłości tego miejsca. Wzięli w nim udział zaproszeni goście: Proboszcz Parafii Lipinki – ks. Wacław Śliwa, Wójt Gminy Lipinki – p. Czesław Rakoczy oraz Sołtys Lipinek – p. Czesława Jurusik. TPZL „Jastrzębiec” reprezentowali: Prezes Piotr Popielarz, Wiceprezes Jan Ślusarz, Skarbnik Maria Zajdel i Członek Komisji Rewizyjnej Witold Bochenek.

Wszyscy zebrani zgodzili się, że stary cmentarz w Lipinkach musi zostać uporządkowany, gdyż stan, w jakim obecnie się znajduje, nie przystoi ani sakralnemu, ani kulturowemu charakterowi tego miejsca. Najważniejsza stała się deklaracja wspólnego działania, którego pierwszym celem będzie usunięcie zalegających wśród grobów hałd śmieci i wywiezienie ich na wysypisko.

Wymierną pomoc ze strony Gminy Lipinki obiecał Wójt Czesław Rakoczy, który zapewnia koparkę oraz wywóz śmieci na wysypisko. Ma się tym zająć Firma „Empol”. Aby jednak posegregować znajdujące się na cmentarzu śmieci, potrzebna będzie pomoc parafian, o którą już podczas dzisiejszych mszy prosił ks. Proboszcz Wacław Śliwa. W tej żmudnej i ciężkiej pracy pomogą strażacy, ale liczymy przede wszystkim na udział mieszkańców Lipinek, a wśród nich członków „Jastrzębca”. Wspólnym wysiłkiem możemy wprowadzić w życie pierwszy etap porządkowania starego cmentarza.

Warto pamiętać, że to dopiero początek pracy. Kolejne zadania, to utrzymanie porządku na cmentarzu, zwiększenie liczby kontenerów i ich regularne opróżnianie, przygotowanie miejsca na składowanie odpadków organicznych systematyczne wykaszanie starej, nieużywanej części cmentarza. Dopiero, gdy uporamy się z podstawowymi problemami, przyjdzie czas na remont kaplicy Straszewskich oraz stopniową naprawę historycznych nagrobków.

Wsparcie obiecała Parafia Lipinki, która przeznaczy na te cele składki przeprowadzone w Dzień Zaduszny i Środę Popielcową. Dodatkowych środków dostarczy również zorganizowana w dzień Wszystkich Świętych kwesta na obu cmentarzach. Tak naprawdę jednak wszystko zależy wyłącznie od nas. Musimy przypomnieć sobie, że stary cmentarz w Lipinkach to uświęcone miejsce pochówku naszych przodków, a nie wysypisko śmieci. Kto nie szanuje umarłych, ten nie będzie też umiał odnosić się właściwie do żyjących i ich wspólnot.